„Kdo se dobře připravoval, nemusí se zkoušek bát. Dělají se z češtiny a matematiky. Je to pilotní projekt CERMATu, který zajišťuje i hodnocení testů. Pro nás je to informace o schopnostech uchazeče," vysvětlil Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Resslova.

Otevřou nejméně osm tříd

Přihlášku na tuto školu podalo 559 žáků. „Asi u 290 z nich jsme na prvním místě a je pravděpodobné, že je všechny budeme moci přijmout. Otevřeme nejméně osm tříd. Budeme dělat ještě motivační pohovory, kde upřesníme, jaký zájem o obor uchazeči mají," dodal Jaroslav Mareš.

Na Gymnázium a Střední odbornou školu Dr. Václava Šmejkala se hlásí na tři sta zájemců. „Na čtyřleté gymnázium máme asi 180 uchazečů, na chemii 35, na veřejnou správu 80 a na sociální činnost asi také 80. Na chemii zřejmě vezmeme všechny, u ostatních uvidíme, kolik se nám vrátí zápisových lístků," uvedl ředitel školy Michal Šidák.

Přijímací zkoušky na Střední školu obchodu, řemesel a služeb v Krásném Březně budou dělat jen uchazeči o maturitní obory. „Předpokládám, že v příštím školním roce naplníme v maturitních i učňovských oborech nejméně deset tříd," řekl ředitel školy Pavel Caitaml.

Trivis má svoje vlastní testy

Podobné je to s přijímacími zkouškami na sousední Střední průmyslové škole stavební a Střední odborné škole stavební a technické.

„Včetně nástavbového studia evidujeme více než tři sta zájemců. Nejvíce chtějí na autoobory a zájem je také o obor mechanik seřizovač. V učebních oborech vede truhlář, automechanik a strojní mechanik, což byl dříve zámečník. Kapacitu školy zřejmě zaplníme. Hodně zájemců se pro studium u nás rozhodne ve druhém nebo i ve třetím kole," informoval ředitel školy Vít Štefl.

Celostátní přijímačky naopak vůbec nebudou na Střední veřejnoprávní škole Trivis. „Máme svoje vlastní testy a budeme dělat přijímací pohovory," vysvětlil ředitel školy Milan Marušák. Přijímací řízení bude ve škole 22. a 25. dubna, žáci s prospěchem do 1,8 budou přijati bez zkoušek.

Přijímačky na SŠZkoušky probíhají v pilotním projektu firmy CERMAT, která školám dodává testy a vyhodnocuje výsledky.
Termín zkoušek je v pátek 15. dubna, náhradní 13. května.
Výsledky zkoušek budou zveřejněny 22. dubna.
Úspěšní uchazeči musí do deseti dní odevzdat na vybrané škole zápisový lístek, jinak nebude přijetí platné.
Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání.