VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Zájemci o studium na univerzitě mají ještě šanci

Ústí nad Labem - Studenti, kteří ještě nestačili podat přihlášku na vysokou školu, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

8.7.2015
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Druhá kola přijímacího řízení vyhlašuje na UJEP šest fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta a pedagogická fakulta.

Největší opozdilci mohou pro podání přihlášky využít až pozdního srpnového termínu, 24. 8. 2015.

Jaké jsou ve 2. kolech možnosti?

Fakulta výrobních technologií a managementu termín podání přihlášky do 24. 8. 2015.

Nabízí 7 oborů bakalářských a 4 navazující magisterské. Uchazeče budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 850 uchazečů do bakalářského studia a 440 do navazujícího magisterského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola).

Fakulta zdravotnických studií podání přihlášky do 31. 7.

Nabízí 4 obory bakalářské, do každého oboru ve 2. kole přijmou 5 studentů (celkem 20).

Fakulta životního prostředí termín podání přihlášky do 20. 8.

Nabízí 2 obory bakalářské a 3 obory navazující magisterské. Budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 300 uchazečů do bakalářského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola, u navazujícího magisterského studia chtějí ve 2. kole přijmout cca 40 studentů).

Filozofická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8. 2015.

Nabízí většinu svých oborů, 13 oborů bakalářských a 11 navazujících magisterských oborů. Přijímat chtějí do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 350 uchazečů do bakalářského a cca 250 uchazečů do navazujícího magisterského studia).

Pedagogická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí 11 oborů bakalářských 7 oborů navazujících magisterských. Ve 2. kole chce fakulta přijmout v bakalářském studiu cca 65 studentů a v navazujícím magisterském cca 45 studentů.

Přírodovědecká fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí většinu svých oborů, u některých oborů jsou stanoveny počty přijímaných uchazečů, u některých oborů přijmou všechny, kteří splní základní podmínky, počet přijímaných není tedy ani na bakalářské ani na navazující magisterské úrovni přesně stanoven.

Přehled konkrétních možností pro podání přihlášky ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení na jednotlivých fakultách

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Prezenční
Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Kombinované
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Prezenční
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Kombinované
Bc. – Materiálové vědy – Materiály – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Kombinované
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované

Fakulta zdravotnických studií UJEP

Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Prezenční
Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Kombinované
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Prezenční
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Kombinované

Fakulta životního prostředí UJEP

Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí – Prezenční
Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí –
Kombinované
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Revitalizace krajiny – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Kombinované

Filozofická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Prezenční
Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Kombinované
Bc. – Filologie – Německý jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Filozofie – Filozofie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Dokumentace památek – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Archivnictví a spisová služba – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Historie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Humanitní studia – Základy humanitní vzdělanosti/estetika – Prezenční Bc. – Humanitní studia – Společenské vědy + druhý obor – Prezenční
Bc. – Politologie – Politologie + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Filologie – Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Kombinované
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Kombinované
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Humanitní studia – Učitelství společenských věd pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Politologie – Politická filozofie – Prezenční

Pedagogická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Obchodní ruština – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Kombinované
Bc. – Specializace v pedagogice – Anglický jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Sbormistrovství + druhý obor – Prezenční Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova pro pomáhající profese – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Kombinované
NMgr. – Učitelství pro ZŠ – Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Sbormistrovství pro SŠ + druhý obor – Prezenční

Přírodovědecká fakulta UJEP

Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Kombinované
Bc. – Aplikovaná informatika – Informační systémy – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Kombinované
Bc. – Biologie – Biologie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Kombinované
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Kombinované
Bc. – Geografie – Geografie – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie střední Evropy – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Toxikologie a analýza škodlivin – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Kombinované
Bc. – Informatika – Informatika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika a její použití v přírodních vědách – Prezenční Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Biologie – Biologie – Prezenční
NMgr. – Biologie – Učitelství biologie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Počítačové modelování ve vědě a technice – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Geografie – Geografie – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Nanotechnologie – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
NMgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Analytická chemie životního prostředí a toxikologie – Prezenční

Autor: Redakce

8.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 23 000 Kč

Prodavači v prodejnách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MVP:Ústí nad Labem, kontakt: personalni@breno.cz , a nebo se uchazeči mohou informovat také přímo u vedoucího prodejny, Přijmeme IHNED na HPP ( nebo i dohodu o provedení práce, vhodné i pro studenty )( vzhledem k celkové fyzické zátěži není tato práce vhodná pro ženy) pro maloobchodní prodejnu koberců v Ústí nad Labem, Tyršova 884, Ústí nad Labem. Požadujeme dobrý zdravotní stav, výpis z RT, výhodou praxe v oboru, není ale podmínkou. Nabízíme odpovídající mzdu s možností prémiového ohodnocení, příspěvky na stravné formou stravenek, profesní i mzdový růst. Své stručné životopisy spolu zašlete na e-mail personalni@breno.cz , a nebo se uchazeči mohou informovat také přímo u vedoucího prodejny. Vybraní uchazeči pak budou vyrozuměni o dalším postupu.. Pracoviště: Koberce breno, spol. s r.o. - 021 - 15 - ústí nad labem, Tyršova, č.p. 884, 400 04 Trmice. Informace: Kontakt, .

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technický pracovník 20 000 Kč

Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu) Čerpač. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce: Žukovova č.p. 100/27, Střekov, Ústí nad Labem., Náplň práce:, " Plnění autocisteren a železničních cisteren, " Vyčerpávání autocisteren a železničních cisteren, " Vážení autocisteren, " Odběry vzorků, Požadavky na uchazeče:, " Zkušenosti s prací v chemické či potravinářské výrobě, " Flexibilita a ochota učit se nové věci, " ÚSO v oboru chemie, Nabízíme:, " Flexibilní a zajímavou práci, " Pružnou pracovní dobu, " 5 týdnů dovolené, " Příspěvek na stravování, " Příspěvek na penzijní pojištění, " Možnost 13.platu, , Kontakt: zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail.. Pracoviště: Chemoprojekt, a.s. - provozovna, Žukovova, č.p. 100, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Radomír Kučera, .

Management - Management Vedoucí 22 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení Manager projektu. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Sociální péče 799/7a, Ústí nad Labem., Náplň práce: příprava podkladů pro monitorovací zprávy projektu, příprava, organizace a účast na projektových aktivitách, účast a koordinace na jednáních projektového týmu a projektových partnerů, spolupráce s realizátory aktivit, administrace projektu., Požadujeme: znalost v oblasti projektového řízení a dotačních projektů vítán, bezúhonnost. ŘP skup. B., Nabízíme: platové podmínky 22 000,- Kč., možnost osobního ohodnocení, nástup možný ihned. , Kontakt: na e-mail: volnamista@zzsuk.cz. Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba ústeckého kraje, příspěvková organizace - 01 (sídlo), Sociální péče, č.p. 799, 400 11 Ústí nad Labem 11. Informace: Miluše Ullmannová, +420 475 234 131.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy 78 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní Vrátný - informátor. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 78 kč, mzda max. 85 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem., Práce pro OZP., Požadujeme: záklaní vzdělání nebo vyučení., Nabízíme: mzdu 78 - 85,- Kč/hod., stravenky, Kontakt: na e-mail nebo telefonicky.. Pracoviště: K2s facility, spol. s r.o. - úl, Pětidomí, č.p. 955, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Tomáš Labuda, +420 737 111 192.


Ústečtí hokejisté zahájili přípravu na ledě
27

Foto: Ústečtí hokejisté zahájili přípravu na ledě

Ilustrační foto.

Centrum Ovečka má za sebou první letošní letní tábor pro děti

Dva koncerty Tivolího hudebního léta navštívilo 500 lidí

Velké Březno - Festival Tivolí hudební léto potvrdil svým dalším pokračováním, že jede v plné síle dál.

Klíšťata nakazí člověka za dvě hodiny, nutná je častá kontrola

Severní Čechy - Přisáté klíště nakazí člověka encefalitidou za dvě hodiny, boreliózou za 24 hodin. Nutná je proto podle odborníků častá kontrola míst jako jsou podpaží, třísla a podkolenní jamky, kde se klíšťata vyskytují nejčastěji.

Hitem léta je nová bobová dráha na Klínech. Za pár dní se svezly tisíce lidí

Krušné hory - Cestovní ruch oživují unikátní dráha, zámek a kemp se závody.

Slepice z klecí můžete vykoupit a na zbytek života jim ukázat slunce a trávu

Ústecký kraj - Nosnice z velkochovu téměř až na zahradu zájemcům přivezou ochránci zvířat.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT