VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Zájemci o studium na univerzitě mají ještě šanci

Ústí nad Labem - Studenti, kteří ještě nestačili podat přihlášku na vysokou školu, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

8.7.2015
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Druhá kola přijímacího řízení vyhlašuje na UJEP šest fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta a pedagogická fakulta.

Největší opozdilci mohou pro podání přihlášky využít až pozdního srpnového termínu, 24. 8. 2015.

Jaké jsou ve 2. kolech možnosti?

Fakulta výrobních technologií a managementu termín podání přihlášky do 24. 8. 2015.

Nabízí 7 oborů bakalářských a 4 navazující magisterské. Uchazeče budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 850 uchazečů do bakalářského studia a 440 do navazujícího magisterského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola).

Fakulta zdravotnických studií podání přihlášky do 31. 7.

Nabízí 4 obory bakalářské, do každého oboru ve 2. kole přijmou 5 studentů (celkem 20).

Fakulta životního prostředí termín podání přihlášky do 20. 8.

Nabízí 2 obory bakalářské a 3 obory navazující magisterské. Budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 300 uchazečů do bakalářského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola, u navazujícího magisterského studia chtějí ve 2. kole přijmout cca 40 studentů).

Filozofická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8. 2015.

Nabízí většinu svých oborů, 13 oborů bakalářských a 11 navazujících magisterských oborů. Přijímat chtějí do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 350 uchazečů do bakalářského a cca 250 uchazečů do navazujícího magisterského studia).

Pedagogická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí 11 oborů bakalářských 7 oborů navazujících magisterských. Ve 2. kole chce fakulta přijmout v bakalářském studiu cca 65 studentů a v navazujícím magisterském cca 45 studentů.

Přírodovědecká fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí většinu svých oborů, u některých oborů jsou stanoveny počty přijímaných uchazečů, u některých oborů přijmou všechny, kteří splní základní podmínky, počet přijímaných není tedy ani na bakalářské ani na navazující magisterské úrovni přesně stanoven.

Přehled konkrétních možností pro podání přihlášky ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení na jednotlivých fakultách

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Prezenční
Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Kombinované
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Prezenční
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Kombinované
Bc. – Materiálové vědy – Materiály – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Kombinované
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované

Fakulta zdravotnických studií UJEP

Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Prezenční
Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Kombinované
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Prezenční
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Kombinované

Fakulta životního prostředí UJEP

Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí – Prezenční
Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí –
Kombinované
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Revitalizace krajiny – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Kombinované

Filozofická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Prezenční
Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Kombinované
Bc. – Filologie – Německý jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Filozofie – Filozofie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Dokumentace památek – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Archivnictví a spisová služba – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Historie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Humanitní studia – Základy humanitní vzdělanosti/estetika – Prezenční Bc. – Humanitní studia – Společenské vědy + druhý obor – Prezenční
Bc. – Politologie – Politologie + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Filologie – Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Kombinované
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Kombinované
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Humanitní studia – Učitelství společenských věd pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Politologie – Politická filozofie – Prezenční

Pedagogická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Obchodní ruština – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Kombinované
Bc. – Specializace v pedagogice – Anglický jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Sbormistrovství + druhý obor – Prezenční Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova pro pomáhající profese – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Kombinované
NMgr. – Učitelství pro ZŠ – Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Sbormistrovství pro SŠ + druhý obor – Prezenční

Přírodovědecká fakulta UJEP

Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Kombinované
Bc. – Aplikovaná informatika – Informační systémy – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Kombinované
Bc. – Biologie – Biologie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Kombinované
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Kombinované
Bc. – Geografie – Geografie – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie střední Evropy – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Toxikologie a analýza škodlivin – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Kombinované
Bc. – Informatika – Informatika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika a její použití v přírodních vědách – Prezenční Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Biologie – Biologie – Prezenční
NMgr. – Biologie – Učitelství biologie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Počítačové modelování ve vědě a technice – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Geografie – Geografie – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Nanotechnologie – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
NMgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Analytická chemie životního prostředí a toxikologie – Prezenční

Autor: Redakce

8.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 33 000 Kč Číšníci a servírky Číšník, servírka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 33000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Club hotel, Petrovice 150, 403 37, Požadujeme: základní vzdělání, výhodou znalost NJ., Nabízíme: mzdu 33 000,- Kč., podnikové stravování., Kontakt: osobně: Club hotel Petrovice, 10:00 21:00 hod., e-mailem: pavel.posejpal@seznam.cz, telefonicky: kdykoli 776 750 481.. Pracoviště: Pavel posejpal, 403 37 Petrovice u Ústí n.Labem. Informace: Pavel Posejpal, +420 776 750 481. Výroba - Ostatní specialisté v oblasti techniky CAD technik 23 000 Kč Ostatní specialisté v oblasti techniky CAD technik. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Předlická 460/22, Ústí nad Labem., Náplň práce: posuzování proveditelnosti výrobních projektů, spolupráce při návrhu silikonových forem (úprava dat), příprava dat pro výrobu a technická podpora výrobním oddělením, (jedná se o výrobu plastových dílů v malých sériích technologií vákuového lití)., Požadujeme: Práce v CAD softwaru (ProE, Solidworks, Inventror, NX, CATIA), Anglický jazyk na komunikativní úrovni, výhodou ale ne podmínkou je praxe v oboru designu forem, praxe v automobilovém průmyslu nebo konstruktérství, pozice je vhodná i pro absolventy technických škol., Nabízíme: zázemí stabilní společnosti v ČR od roku 2004, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, jazykové kurzy a další vzdělávání hrazené firmou, benefitní program - 500Kč/měsíc na sport, kulturu, zdraví, stravenky v hodnotě 80Kč, práci v malém kolektivu, Kontakt: telefonicky: 474 720 005 po - pá: 8:00 -15:30 hodin paní Šrámková, e-mailem: darina.sramkova@materialise.cz. Pracoviště: Materialise s.r.o., Předlická, č.p. 460, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Darina Šrámková, +420 474 720 005,724 322 030. Technika a elektrotechnika - Strojník - hydraulická a pneumatická zařízení 45 000 Kč Hledáme odborníka nejlépe s praxí z výrobního závodu se zaměřením na hydraulické a pneumatické systémy. Nabízíme získání mnoha dalších zkušeností, velmi dobré platové ohodnocení. Jedná se o stabilní, dobře placenou práci s jistotou pravidelné výplaty každý měsíc. Silná a mezinárodní společnost, která si dobře uvědomuje, že spokojení zaměstnanci jsou jejím největším bohatstvím. Nabízíme respekt a úctu ke všem našim zaměstnancům a dobré zacházení. Firma intenzivně spolupracuje s odborářskou organizací a stále zlepšuje pracovní prostředí, pravidelně navyšuje platy, zvyšuje počet benefitů peněžního i nepeněžního charakteru, poskytuje svým zaměstnancům bezúročné půjčky, Přispívá na důchodové připojištění a kapitálové spoření, přispívá například i na rekreaci vašich dětí a mnoho dalších příjemných výhod. Jestli nejste ze zdejšího okresu, nevadí, příspěvek na stěhování poskytuje firma také. Náplň práce: Kontrola a nastavování hydraulických a pneumatických zařízení. Předcházení poškození a poruchám těchto zařízení. Analýza na trhu a výběr nových zařízení a dodavatelů. Další vzdělávání v oboru a prohlubování zkušeností a dovedností. #3cPTc Ostatní - Ostatní specialisté v oborech příbuzných biologii, 14 900 Kč Ostatní specialisté v oborech příbuzných biologii, botanice a zoologii Pomocný pracovník přípravny krmiv. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Drážďanská č.p. 454/23, 400 07 Ústí nad Labem., Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti:, " Příprava jednotlivých komponentů krmných dávek pro jednotlivá zvířata, " Kontrola a přebírání ovoce a zeleniny, " Úklid a dezinfekce prostor přípravny krmiv, " Zvedání těžších břemen- práce vhodná pro muže, Požadavky:, " středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou, " samostatnost, pracovitost, ochota učit se novým věcem, práce v kolektivu, " trestní bezúhonnost, Nabízíme:, " hlavní pracovní poměr na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou- 3 roky), " 5 týdnů dovolené, " příspěvek zaměstnavatele na stravování, " platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce , " tarifní plat v 6. třídě- minimální plat 14.900.-, " osobní ohodnocení po třech měsících od nástupu, " odměna podle výkonnosti , " nástup možný od 1. 11. 2018, Strukturovaný životopis zasílejte do 25. 10. 2018 na lukas.sterba@zoousti.cz, pokud neobdržíte pozvánku na osobní pohovor, nedostali jste se do užšího výběru. Zasláním Vašeho životopisu do Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat po dobu výběrového řízení, zoo se zavazuje, že je použije v souladu s pravidly GDPR. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.. Pracoviště: Zoologická zahrada v ústí nad labem, příspěvková organizace, Drážďanská, č.p. 454, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Lukáš Štěrba, .

Fotbalisté Chlumce B (v bíločerném) zvítězili v důležitém utkání ve Valtířově 4:1.
18

FOTO: Tisá zvládla duel o čelo, Chlumec B boj o záchranu

Ilustrační foto

Naši prvňáci: Ve středu se představí prvňáčci ze ZŠ Jitřní v Brné

"Je na dně, ať už psychicky nebo finačně," reaguje Konečný na výzvu Horvátha

Ústí nad Labem /ANKETA/ - Boxer Horváth vyzval Konečného. Vadí mu, jakým směrem vede český profesionální box. 

Pálení měděných kabelů ženám neprošlo. Oheň museli uhasit a dvůr opustit

Ústí nad Labem - Pozornosti strážníka, který v neděli ráno sledoval kamerový systém na základně Město, neušel hustý černý dým, stoupající ze dvora ve Sklářské ulici.

Festival české a německé kultury začne Iva Bittová s Kafkou

Ústí nad Labem – Dvacáté Dny české a německé kultury začnou v úterý 23. října od 19 hodin v Severočeském divadle v Ústí. Hostit je bude Euroregion Elbe/Labe na obou stranách hranice.

Jak jsme se změnili: Češi, Moravané a Slezané 1918-2018

Ústecko /INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ - Žijeme skoro o tři desítky let delší životy. Je nás o šest set tisíc víc. Ale rozvádíme se šestadvacetkrát častěji než za první republiky.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT