VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Zájemci o studium na univerzitě mají ještě šanci

Ústí nad Labem - Studenti, kteří ještě nestačili podat přihlášku na vysokou školu, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

8.7.2015
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Druhá kola přijímacího řízení vyhlašuje na UJEP šest fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta a pedagogická fakulta.

Největší opozdilci mohou pro podání přihlášky využít až pozdního srpnového termínu, 24. 8. 2015.

Jaké jsou ve 2. kolech možnosti?

Fakulta výrobních technologií a managementu termín podání přihlášky do 24. 8. 2015.

Nabízí 7 oborů bakalářských a 4 navazující magisterské. Uchazeče budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 850 uchazečů do bakalářského studia a 440 do navazujícího magisterského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola).

Fakulta zdravotnických studií podání přihlášky do 31. 7.

Nabízí 4 obory bakalářské, do každého oboru ve 2. kole přijmou 5 studentů (celkem 20).

Fakulta životního prostředí termín podání přihlášky do 20. 8.

Nabízí 2 obory bakalářské a 3 obory navazující magisterské. Budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 300 uchazečů do bakalářského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola, u navazujícího magisterského studia chtějí ve 2. kole přijmout cca 40 studentů).

Filozofická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8. 2015.

Nabízí většinu svých oborů, 13 oborů bakalářských a 11 navazujících magisterských oborů. Přijímat chtějí do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 350 uchazečů do bakalářského a cca 250 uchazečů do navazujícího magisterského studia).

Pedagogická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí 11 oborů bakalářských 7 oborů navazujících magisterských. Ve 2. kole chce fakulta přijmout v bakalářském studiu cca 65 studentů a v navazujícím magisterském cca 45 studentů.

Přírodovědecká fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí většinu svých oborů, u některých oborů jsou stanoveny počty přijímaných uchazečů, u některých oborů přijmou všechny, kteří splní základní podmínky, počet přijímaných není tedy ani na bakalářské ani na navazující magisterské úrovni přesně stanoven.

Přehled konkrétních možností pro podání přihlášky ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení na jednotlivých fakultách

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Prezenční
Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Kombinované
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Prezenční
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Kombinované
Bc. – Materiálové vědy – Materiály – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Kombinované
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované

Fakulta zdravotnických studií UJEP

Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Prezenční
Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Kombinované
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Prezenční
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Kombinované

Fakulta životního prostředí UJEP

Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí – Prezenční
Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí –
Kombinované
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Revitalizace krajiny – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Kombinované

Filozofická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Prezenční
Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Kombinované
Bc. – Filologie – Německý jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Filozofie – Filozofie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Dokumentace památek – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Archivnictví a spisová služba – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Historie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Humanitní studia – Základy humanitní vzdělanosti/estetika – Prezenční Bc. – Humanitní studia – Společenské vědy + druhý obor – Prezenční
Bc. – Politologie – Politologie + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Filologie – Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Kombinované
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Kombinované
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Humanitní studia – Učitelství společenských věd pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Politologie – Politická filozofie – Prezenční

Pedagogická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Obchodní ruština – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Kombinované
Bc. – Specializace v pedagogice – Anglický jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Sbormistrovství + druhý obor – Prezenční Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova pro pomáhající profese – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Kombinované
NMgr. – Učitelství pro ZŠ – Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Sbormistrovství pro SŠ + druhý obor – Prezenční

Přírodovědecká fakulta UJEP

Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Kombinované
Bc. – Aplikovaná informatika – Informační systémy – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Kombinované
Bc. – Biologie – Biologie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Kombinované
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Kombinované
Bc. – Geografie – Geografie – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie střední Evropy – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Toxikologie a analýza škodlivin – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Kombinované
Bc. – Informatika – Informatika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika a její použití v přírodních vědách – Prezenční Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Biologie – Biologie – Prezenční
NMgr. – Biologie – Učitelství biologie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Počítačové modelování ve vědě a technice – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Geografie – Geografie – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Nanotechnologie – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
NMgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Analytická chemie životního prostředí a toxikologie – Prezenční

Autor: Redakce

8.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Nedal přednost strážníkům. Teď má co vysvětlovat, byl totiž opilý

Netradiční betlém má Brná, místní část ústecké čtvrti Střekov. Foto: Deník/Radek Strnad
40

FOTO: Brná má betlém s vlajkou a čerty

The Quarrymen: Beatles žili v úplně jiném světě než kdokoliv z nás

Ústí nad Labem /ROZHVOR/ – Legendární liverpoolští rockoví The Quarrymen budou od 19.40 hodin hvězdou 27. vánočního benefičního koncertu The Boom Beatles Revival Bandu & Orchestra 16. prosince v Domě kultury v Ústí.

Rockový klub Tukan slaví 25 let od založení

Ústí nad Labem Nostalgická záležitost i radost. Taková je sobotní oslava 25 let od založení ústeckého hudebního klubu Tukan pro jeho spoluzakladatele Richarda Vlčka.

Na Klínech se už lyžuje. Lanovka ještě nejezdí, pod ní se zasněžuje

Klíny - Oblíbený areál zprovoznil první vlek. V provozu bude každý den od 9 do 16 a od 17 do 20 hodin. Sjezdovka Centrální se stále zasněžuje, rozjezd lanovky proto zatím není možný

Betlémské světlo přijede v neděli vlakem. Odnést si ho můžete i domů

Ústecký kraj - Tak jako v letech minulých, i letos budou skauti a další organizace rozvážet Betlémské světlo po celé České republice. Do Ústeckého kraje dorazí v neděli 17. prosince.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT