VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Zájemci o studium na univerzitě mají ještě šanci

Ústí nad Labem - Studenti, kteří ještě nestačili podat přihlášku na vysokou školu, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

8.7.2015
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Druhá kola přijímacího řízení vyhlašuje na UJEP šest fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta a pedagogická fakulta.

Největší opozdilci mohou pro podání přihlášky využít až pozdního srpnového termínu, 24. 8. 2015.

Jaké jsou ve 2. kolech možnosti?

Fakulta výrobních technologií a managementu termín podání přihlášky do 24. 8. 2015.

Nabízí 7 oborů bakalářských a 4 navazující magisterské. Uchazeče budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 850 uchazečů do bakalářského studia a 440 do navazujícího magisterského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola).

Fakulta zdravotnických studií podání přihlášky do 31. 7.

Nabízí 4 obory bakalářské, do každého oboru ve 2. kole přijmou 5 studentů (celkem 20).

Fakulta životního prostředí termín podání přihlášky do 20. 8.

Nabízí 2 obory bakalářské a 3 obory navazující magisterské. Budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 300 uchazečů do bakalářského studia počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola, u navazujícího magisterského studia chtějí ve 2. kole přijmout cca 40 studentů).

Filozofická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8. 2015.

Nabízí většinu svých oborů, 13 oborů bakalářských a 11 navazujících magisterských oborů. Přijímat chtějí do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 350 uchazečů do bakalářského a cca 250 uchazečů do navazujícího magisterského studia).

Pedagogická fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí 11 oborů bakalářských 7 oborů navazujících magisterských. Ve 2. kole chce fakulta přijmout v bakalářském studiu cca 65 studentů a v navazujícím magisterském cca 45 studentů.

Přírodovědecká fakulta termín podání přihlášky do 17. 8.

Nabízí většinu svých oborů, u některých oborů jsou stanoveny počty přijímaných uchazečů, u některých oborů přijmou všechny, kteří splní základní podmínky, počet přijímaných není tedy ani na bakalářské ani na navazující magisterské úrovni přesně stanoven.

Přehled konkrétních možností pro podání přihlášky ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení na jednotlivých fakultách

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Prezenční
Bc. – Strojírenská technologie – Řízení výroby – Kombinované
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
Bc. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Prezenční
Bc. – Energetika – Energetika a teplárenství – Kombinované
Bc. – Materiálové vědy – Materiály – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Prezenční
NMgr. – Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby – Kombinované
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Prezenční
NMgr. – Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě – Kombinované

Fakulta zdravotnických studií UJEP

Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Prezenční
Bc. – Porodní asistence – Porodní asistentka – Kombinované
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Prezenční
Bc. – Specializace ve zdravotnictví – Ergoterapie – Kombinované

Fakulta životního prostředí UJEP

Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí – Prezenční
Bc. – Ekologie a ochrana prostředí – Ochrana životního prostředí –
Kombinované
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Revitalizace krajiny – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Prezenční
Nmgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Odpadové hospodářství – Kombinované

Filozofická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Prezenční
Bc. – Filologie – Interkulturní germanistika – Kombinované
Bc. – Filologie – Německý jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Filozofie – Filozofie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Historie – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Dokumentace památek – Prezenční
Bc. – Historické vědy – Archivnictví a spisová služba – Kombinované
Bc. – Historické vědy – Historie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Humanitní studia – Základy humanitní vzdělanosti/estetika – Prezenční Bc. – Humanitní studia – Společenské vědy + druhý obor – Prezenční
Bc. – Politologie – Politologie + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Filologie – Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ – Kombinované
NMgr. – Filologie – Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Kulturní historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Historie – Kombinované
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ – Prezenční
NMgr. – Historické vědy – Učitelství historie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Humanitní studia – Učitelství společenských věd pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Politologie – Politická filozofie – Prezenční

Pedagogická fakulta UJEP

Bc. – Filologie – Obchodní ruština – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura – Prezenční
Bc. – Filologie – Český jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Prezenční
Bc. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-intervence – Kombinované
Bc. – Specializace v pedagogice – Anglický jazyk a literatura + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Hudební výchova + druhý obor – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Sbormistrovství + druhý obor – Prezenční Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova pro pomáhající profese – Prezenční
Bc. – Specializace v pedagogice – Výtvarná výchova + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Prezenční
NMgr. – Speciální pedagogika – Speciální pedagogika-poradenství – Kombinované
NMgr. – Učitelství pro ZŠ – Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Učitelství pro SŠ – Sbormistrovství pro SŠ + druhý obor – Prezenční

Přírodovědecká fakulta UJEP

Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Prezenční
Bc. – Aplikovaná fyzika – Aplikované počítačové modelování – Kombinované
Bc. – Aplikovaná informatika – Informační systémy – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Prezenční
Bc. – Biologie – Biologie – Kombinované
Bc. – Biologie – Biologie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika – Kombinované
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Fyzika – Fyzika + druhý obor – Kombinované
Bc. – Geografie – Geografie – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie střední Evropy – Prezenční
Bc. – Geografie – Geografie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Toxikologie a analýza škodlivin – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Prezenční
Bc. – Chemie – Chemie + druhý obor – Kombinované
Bc. – Informatika – Informatika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika a její použití v přírodních vědách – Prezenční Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Prezenční
Bc. – Matematika – Matematika + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Biologie – Biologie – Prezenční
NMgr. – Biologie – Učitelství biologie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Počítačové modelování ve vědě a technice – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Fyzika – Učitelství fyziky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Geografie – Geografie – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Geografie – Učitelství geografie pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Chemie – Učitelství chemie pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Prezenční
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Prezenční NMgr. – Matematika – Učitelství matematiky pro SŠ + druhý obor – Kombinované
NMgr. – Nanotechnologie – Aplikované nanotechnologie – Prezenční
NMgr. – Ekologie a ochrana prostředí – Analytická chemie životního prostředí a toxikologie – Prezenční

Autor: Redakce

8.7.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 80 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci Uklízeč/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Žukovova č.p. 1570/36, Střekov, Ústí nad Labem., Požadujeme: základní vzdělání, pečlivost při úklidových pracích ( šatny, umývárny, WC, chodby a kanceláře)., Nabízíme: práci na DPČ, zkrácený pracovní úvazek na 20hod/týdně, mzdu 80,-Kč/hod., pracovní doba od 05:30 hod. nebo dle dohody., Telefonicky od 07:00 do 15:00 hod si sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Sekos ústí nad labem, s.r.o., Žukovova, č.p. 1570, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Vlasta Kozáková, +420 475 351 140.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Dispečer 20 000 Kč

Dopravní dispečeři Dispečer. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Přístavní č.p. 432/8, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Náplň práce: organizace a kontrola provozu logistického terminálu, administrativní práce na PC., Požadujeme: vyučení v oboru dopravy ( není podmínkou, ale výhodou ), organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, flexibilitu, výpis z rejstříku trestu, znalost práce na PC., Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč., roční finanční bonusy, zaučení, dovolenou navíc, stravenky, nástup možný ihned., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Metrans, a.s. - ul, Přístavní, č.p. 432, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Šárka Mikulová, +420 267 293 185.

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 16 400 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16400 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem a okolí., Požadujeme: vyučení, praxe v oboru výhodou, ŘP skup. B výhodou., Nabízíme: mzdu 16 400 - 20 000,- Kč., prémie, stravenky., Kontakt : od 07:00 do 15:00 hod. telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Stavchem spol. s r.o., Revoluční, č.p. 1930, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Stanislav Svoboda, +420 602 416 028.

Právo - Právo Právník 22 910 Kč

Podnikoví právníci Právník. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22910 kč, mzda max. 34440 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Sebuzínská 38, Brná , Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, vhodné i pro absolventa, čistý trestní rejstřík., ŘP skup. B., Nabízíme: platové rozpětí 22 910 - 34 440,- Kč., pracovní poměr na dobu neurčitou., Zájemci si mohou telefonicky sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro ústecký kraj, Sebuzínská, č.p. 38, 403 21 Ústí nad Labem 17. Informace: Kateřina Drahoňová, +420 724 681 561.


U KRAUSE. Olga Roučková v Show Jana Krause.
25

Z kombinézy do šatů. Čekala jsem, že spadnu a zabiju se, říká Olga Roučková

24. ročník Plesu sportovců v Ústí nad Labem.
46

FOTO: 24. ročník Plesu sportovců roztančil Dům kultury v Ústí

Skoro čtyři hodiny denně. Televize Čechům ukusuje čím dál více volného času

Severní Čechy - Hlasy, které televizi po nástupu internetu věštily neodvratný ústup ze scény, se zatím nenaplnily. Naopak, počet zařízení schopných přehrávat televizní vysílání v českých domácnostech roste.

Česká televize startuje přesun kanálů, sport už neuvidí všichni

Severní Čechy - Přechod na nové televizní vysílání (tzv. DVB-T2) bude rychlejší, než si diváci, ale i odborníci mysleli. Česká televize (ČT) uspíšila technologickou přípravu na nové vysílání a v období mezi 29. březnem a 10. květnem spustí vlastní, takzvanou přechodovou síť DVB-T2.

Únosy na severu: věznění v garáži, smrt v kufru auta, zmizení školačky

Severní Čechy - Únosy lidí nejsou za poslední roky na severu Čech ničím výjimečným. Několik velkých případů otřáslo veřejností a ne všechny měly dobrý konec.

Jak se kde jmenujeme? Novákovi dominují, Hujerovi žijí hlavně na severu Čech

Severní Čechy /INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ - Deník zanalyzoval všechna příjmení v České republice. Nejběžnější z nich – Novák či Nováková – nosí 68 693 lidí. Jsou na první pozici mezi příjmeními ve 42 tuzemských okresech z celkových 77.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT