Leží v depozitářích ústeckého muzea a dalo by se říci, že je pomalu svátek, když mají ústečtí archeologové čas se k nim vrátit.

„Zpracování nálezů je během na dlouhou trať. Valí se na nás jeden výzkum za druhým,“ říká vedoucí archeologického oddělení muzea Eliška Wiesnerová.

Aktuálně pracujete například u Hrbovic, kde jste mohli očekávat mnoho zajímavého. Výzkumy tu proběhly už před lety.
Z Hrbovic máme u nás i v teplickém muzeu uložené staré nálezy ze začátku 20. století. Většinu těchto nálezů, ať už keramiku, zlomky zvířecích kostí či štípané a broušené kamenné nástroje, datujeme do mladší a starší doby kamenné. V 70. letech u Ždírnického potoka prováděl výzkum Jiří Muška. Podařilo se mu zdokumentovat objekty z pravěku od neolitu až po halštat, tedy období, během kterého lidé ve střední Evropě začali zpracovávat železo, a to včetně žárového hrobu archeologické kultury zvoncovitých pohárů. Tento materiál leží v Teplicích.

Lze z dosavadních výzkumů a nálezů vyvodit nějaký obraz pravěkého osídlení regionu?
Samozřejmě neodkryjeme vše. Leccos poničily stavební aktivity či zemědělství, něco zůstává nadále skryto pod povrchem. Můžeme ale říci, že Ústecko bylo v pravěku vyhledávanou sídelní oblastí. Úrodná a příznivá poloha v okolí řek lákala naše předky, aby tu zakládali osady, a k osadám vždy muselo patřit i pohřebiště. Z posledních let máme nově doloženo laténské (keltské) a lužické (doba bronzová a železná) osídlení ve Velkém Březně a Valtířově, laténské a germánské osídlení v Trmicích, na Bukově jsme našli objekty z neolitu, neolitické osídlení jsme objevili i na Klíši.

Jak vlastně vypadá práce archeologa? Jistě nejste Indiana Jones v sukni.
Můj pracovní den rozhodně není tak dobrodružný. Na motorce nejezdím a v současné přebyrokratizované době i archeolog vyprodukuje stohy papírů, které s jeho prací souvisí jen okrajově.

Co se s artefakty děje po jejich vyzvednutí a uložení v depozitářích? Jak dlouho zabere jejich odborné zpracování?
Po vyzvednutí artefakty laboratorně ošetříme. Tedy umyjeme, nakonzervujeme, očíslujeme, kresebně zdokumentujeme a teprve potom uložíme do depozitářů. Z každého výzkumu zpracujeme souhrnnou nálezovou zprávu a třeba dílčí odborné články

Trvá to dlouho?
U menších výzkumů řádově měsíce, u těch velkých i dva roky.

Na tuto práci ale určitě potřebujete celou armádu pracovníků z různých vědeckých oborů, že?
Ano, standardem každého výzkumu jsou i odborné analýzy. Paleobotanika, antropologie a podobně. Některé analýzy je nutno udělat už během výzkumu v terénu, jiné zadáváme až po ukončení práce v terénu. Zpracování nálezů, hlavně u velkoplošných výzkumů, je během na dlouhou trať. Kromě výzkumů totiž pokračují i dohledy nad stavbami rodinných domků či budováním inženýrských sítí. Ke všemu se musíme vyjádřit ve stavebním řízení. Prostě další běžná práce, kterou nelze odložit.

Můžete to ilustrovat na konkrétním příkladu? Osobně si pamatuji, že před stavbou OC Forum archeologové objevili dětskou kostřičku pohřbenou pod rohem středověkého domu. Už víte, co se s tím dítětem stalo?
To je otázka spíš na vedoucího výzkumu. Já jsem vedla laboratoř a do terénu chodila jen tu a tam. O nálezu kostry novorozence ale vím. Ležela v zásypu severně od původní Zahradní ulice. Antropologický posudek příčinu smrti nezjistil. To je běžné. Pokud není příčina vidět na kostech, nedozvíme se ji. Proč se tam novorozeně dostalo, bych nerada spekulovala, neznám podrobně nálezovou situaci. Vzhledem k tomu, že kostřičku vykopali ze zásypové vrstvy, odpověď nejspíš nikdo nerozluští.

Který nález považujete za nejzajímavější?
Mě těší všechny nálezy. Rozšiřují naše znalosti o historii Ústí a Ústecka. Jelikož jsem i muzejník, asi největší radost mi dělají nálezy, které lze dobře prezentovat na výstavě či přednášce, aby neležely jen v depozitářích a lidé mohli obdivovat, co nám naši předkové zanechali.

A co vás naopak nejvíc mrzí?
Mrzí mě to, že nemáme více času dotáhnout některé výzkumy do úplného konce. Myslím tím při odborném zpracování. Když jeden výzkum skončí, valí se na nás další a další práce, takže některé fáze zpracování odsunujeme a těžko hledáme čas, abychom se k nim vrátili.

Co plánujete do budoucna?
Někdy v budoucnu bychom s kolegou rádi zpracovali alespoň některé staré výzkumy, které ještě neumyté čekají v depozitáři na vhodnou dobu. Tak snad až lidé na Ústecku přestanou stavět.