Zákazem pobytu mohly přestupkové komise trestat problémové lidi. V červenci ale o tuto možnost přišly se změnou přestupkového zákona. Ústecké obvodní radnice ji většinou nevyužívaly. Pokud ale ano, ukázalo se to jako velmi účinné.

Původně návrh zákona zákaz pobytu obsahoval. „Vláda ale nakonec rozhodla o vypuštění zákazu pobytu z návrhu zákona, a to na doporučení Legislativní rady vlády,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

VÝTRŽNÍKY ZÁKAZ POBYTU UMRAVNIL

Že byl zákaz pobytu účinný, říká například vedoucí správního odboru Střekova Hana Štrymplová. „V létě roku 2015 přistoupil městský obvod k použití sankce zákaz pobytu. Díky tomuto účinnému nástroji se rychle situace zklidnila,“ uvádí.

V obvodu se totiž na Šafaříkově náměstí u ZŠ Karla IV., na Střekovském nábřeží, v Parku T. G. Masaryka i jinde scházeli problémoví lidé. Pili tu alkohol, obtěžovali kolemjdoucí, veřejně močili, obnažovali se a dělali další nepřístojnosti.

Pokuty nebo domluvy strážníků neměly potřebný účinek. Proto obvod tři výtržníky ze svého území vykázal. V jednom případě souhrnně za čtyři různé přestupky, u ostatních za jeden.

„Mělo to i preventivní efekt. Přestože se potrestaní o rok později na Střekov vrátili a spolu s nimi i lidé z jejich okolí, neřešili jsme to léto žádný podobný přestupek,“ doplnil střekovský zastupitel Jiří Železný.

DALŠÍ OBVODY NIKOHO NEVYKÁZALY

V ostatních obvodech nikdy zákaz pobytu nevyužili. Přitom třeba Neštěmice nebo centrální městský obvod na svém území mají několik sociálně vyloučených lokalit.

„Institut zákazu pobytu jsme v městském obvodu Neštěmice nevyužili,“ informoval například tajemník neštěmického úřadu Jaroslav Brož.

Podle místostarosty centrálního obvodu Karla Kariky by to prý ani nemělo smysl. „Lidé si stěžují hlavně na bezdomovce. U nich by to asi nezabralo. Třeba u Ramba by to bylo zbytečné,“ myslí si místostarosta Karika.

Na Severní Terase, co do pohybu nepřizpůsobivých lidí považované za nejklidnější, také zákaz pobytu nevyužili. „Ten zákon ovšem přikazoval, že jim musíte umožnit vstup do zdravotnického zařízení, a my tu máme nemocnici,“ upozorňuje tajemník Severní Terasy Petr Vlasák.

Namísto zákazu pobytu teď mohou radnice uložit zákaz vstupu na určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce.

„Mohou to být konkrétní ulice, prostranství před obchody, parky či blízké okolí restaurací, kde se pachatel často zdržuje a kde narušuje veřejný pořádek, občanské soužití nebo poškozuje majetek,“ líčí mluvčí ministerstva vnitra Krátoška.

Podmínkou pro uložení omezujícího opatření může být provozování hazardních her a hraní na hracích přístrojích, případně přestupky jako je divácké či domácí násilí, stalking a další.

„Lze ho uložit za předpokladu, že existuje přímá souvislost mezi spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením, jež má být uloženo,“ dodal Krátoška.