Po jejích podzimním úspěchu v německém Auerbachu zkusila děvčata štěstí sice na českém poli, ale rovněž s mezinárodní účastí.

MEZINÁRODNÍ KONKURENCE

14. ročník mezinárodní soutěže mladých interpretů Pro Bohemia Ostrava 2016 konaný ve dnech 8. - 10. dubna, byl letos vyhlášen pro obory dechových nástrojů, klavíru a zpěvu. Soutěže v oboru dechových nástrojů konkrétně ve hře na zobcovou flétnu se účastnily i žákyně ZUŠ Evy Randové.

V konkurenci mladých umělců z Čech, Slovenska, Ukrajiny a Polska, kteří se v mnoha případech připravují na profesionální uměleckou dráhu na konzervatořích, si děvčata z Ústí vedla výborně. Za jejích krásné výkony je porota (rovněž složená ze členů více evropských zemí) po zásluze ocenila krásnými cenami.

Tereza Gabrielová a Františka Kurišová soutěžící v kategorii do 15 let získaly obě Diplom za 3. místo. Simona Losová soutěžící v kategorii do 18 let jako jediný zástupce základních uměleckých škol, získala 1. místo a s tím spojený titul „laureáta". Není to zdaleka její první velký úspěch Simona již několik let prokazuje v různých soutěžích svou vysokou uměleckou úroveň ve hře na zobcovou flétnu, ale toto vítězství je o to cennější, že poprvé porazila i soupeře, kteří tento obor studují na profesionálních uměleckých školách na konzervatořích.

TEPLICKÉ FLAUTOHRY

Již tradičně se žáci ZUŠ Evy Randové zúčastňují celonárodní soutěžní přehlídky „Teplické flautohry". Letošní ročník, jenž se konal ve dnech 22.-24. dubna 2016 prokázal, že úroveň hry na zobcovou flétnu v naši zemi rok od roku neuvěřitelným způsobem stoupá. Čím je to dáno?

Odpověď je celkem snadná. Problematiku hry na tento nástroj je již několik let možné studovat také na konzervatořích jako samostatný obor a tudíž je čím dál tím víc učitelů ZUŠ, kteří se o zobcovou flétnu začali zajímat jinak než pouze jako o nástroj přípravný k jiným dechovým nástrojům.

Pořádají se rovněž různé kurzy pro učitelé ZUŠ, kde se o výuce hry na zobcovou flétnu mohou dozvědět spoustu informací a získat cenný materiál k výuce. Fakt, že úroveň se rapidně zvedá, vítají všichni milovníci tohoto krásného nástroje, ovšem s menší radostí to přijímají samotní hráči, kteří se snaží ve vzrůstající soutěžní konkurenci udržet na předních místech. Tento nelehký úkol se zatím v ZUŠ Evy Randové daří na jedničku.

V kategorii sólové hry v letošním ročníku „Teplických flautoher" reprezentovala ZUŠ Evy Randové osmiletá Klára Trojanová. Soutěže se zúčastnila již po třetí.

TŘI DIPLOMY ZA JEDEN VÝKON

Za tento jediný sólový výkon získala ZUŠ hned tři diplomy Diplom za 1. místo a Diplom za vynikající muzikální výkon pro samotnou Klárku a Diplom za citlivý cembalový doprovod pro korepetitorku Olenu Yanochkovou, která s třídou Martiny Říhovské již několik let úzce spolupracuje a díky níž jsou také výkony jejich žáků vždy hodnoceny vysokými body.

U soutěžního vystoupení jde o celkový dojem, doprovod je tudíž stejně důležitý jako samotné vystoupení sólisty. Za svůj excelentní výkon dostala Klárka tedy i díky Oleně Yanochkove od všech porotců maximální počet bodů.

Dalšími „želízky v ohni" byly dva soubory. Trio zobcových fléten ze třídy Jitky Jelínkové ve složení Jan Löbel, Markéta Vojtková a Pavla Kastnerová, které za své vystoupení v kategorií souborů průměrného věku do 10 let získalo krásné 3. místo.

Mezi staršími soubory s průměrnou věkovou hranicí do 16 let soutěžilo ústecké trio s názvem „GALOTRIO" ve složení Tereza Gabrielová, Kristýna a Simona Losovi. Děvčata získala nejvyšší počet bodů ve své kategorii, Diplom za 1. místo a zvláštní ocenění poroty za provedení moderní skladby „Diplom za originální interpretaci skladby Agnes Dorwarth."

Nezbývá, než popřát žákům hrajícím na dechové nástroje v ZUŠ Evy Randové hodně dalších úspěchů! Ten další třeba na sebe nenechá dlouho čekat 3 dechové soubory z této ZUŠ se probojovaly do celostátního kola soutěže základních uměleckých škol ve hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů, která se koná již na začátku května 2016 v Orlové.

Marek Korbélyi