V prvním patře je ve vázách rozmístěno několik desítek druhů mečíků, včetně těch pojmenovaných po hraběnce Livii Chotkové, která byla vášnivou pěstitelkou a šlechtitelkou těchto květin.

Všechny tyto květiny je možné si prohlédnout při jinak standartní, zhruba hodinové prohlídce. Tyto prohlídky se konají v každou celou hodinu od 10 do 17 hodin. Partnery výstavy jsou Sdružení pěsttelů gladiol, kosatců a denivek Gladiris a Ing. Josef Bystrý, kteří poskytli vystavované exempláře.