Důvodem pro jejich rozhodnutí jsou četné stížnosti zdejších obyvatel na obtěžování nesnesitelným zápachem. Způsobuje ho hnojení kalů, ke kterému docházelo opakovaně od roku 2018 až do letoška.

Stanice byla spuštěna v roce 2013 a zpracovává zhruba 11 tisíc tun bioodpadů a pět tisíc tun ostatních surovin ročně. Rozšíření by znamenalo dvojnásobné zvýšení její kapacity. Radní chtějí EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.