V Ústí nad Labem se připravují zápisy předškoláků do prvních tříd základních škol a také dětí do mateřských škol. "Zápisy do základních škol proběhnou 12. dubna, do mateřských škol o měsíc později. Po dvouleté pauze se jich budou účastnit děti osobně," informoval magistrát ve čtvrtek 17. března.

Zápisy do základních škol

Žádosti o zápis do základních škol se vydávají od 1. března až do 12. dubna.

Rodiče ji mohou získat buď elektronicky na adrese zapiszs.usti-nad-labem.cz, vyzvednout si ji fyzicky přímo v dané škole v termínu, určeném tamním ředitelem, nebo na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, kancelář č. 246, tel. 475 271 361, 475 271 550 nebo kancelář č. 251, tel. 475 271 502.

Sběr žádostí se uskuteční v úterý 12. dubna od 13 do 18 hodin.

Osobní podání bude probíhat v tomto čase na jednotlivých školách za účasti dítěte a zákonného zástupce. "Tyto konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel či ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem. Informujte se na adrese zapiszs.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě vašeho dítěte," radí zástupci magistrátu.

Vytištěnou a podepsanou žádost mohou rodiče doručit do školy elektronicky nebo poštou od 1. 3. do 12. 4. Osobně pak přímo 12. dubna. "Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ," upozorňuje magistrát.

Přijímací řízení proběhne do 30 dní od zápisu. 

Kompletní instrukce k přihláškám do ZŠ najdou zájemci na stránkách magistrátu

Zápisy do mateřských škol

Žádosti o zápis do mateřských škol se budou vydávat od 1. dubna do 12. května.

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy bude možné získat třemi způsoby. Jednak elektronicky na adrese zapisms.usti-nad-labem.cz. Druhým způsobem je osobní vyzvednutí ve zvolené školce v termínu, který zveřejní na svém webu každá z mateřských škol. Rodiče si také mohou žádost vyzvednout na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, kancelář č. 246, tel. 475 271 361, 475 271 550 nebo kancelář č. 251, tel. 475 271 502.

Sběr přihlášek proběhne 11. a 12. května.

O počtech volných míst v dané školce se mohou rodiče informovat na stránce zapisms.usti-nad-labem.cz. "Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do spádové i nespádové," uvádí úřad. Od obou rodičů podepsané žádosti je možné doručit společně s náležitým potvrzením praktického lékaře elektronicky nebo poštou do 12. května. "Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela," radí magistrát. Přihlášku lze přinést také osobně ve dnech 11. a 12. května.

Školky budou vyhodnocovat žádosti od 20. května. Po tomto datu mohou rodiče očekávat informaci o přijetí či nepřijetí svého dítka do vybrané mateřské školy. 

Kompletní instrukce k přihláškám do MŠ najdou zájemci na stránkách magistrátu.