Nachází se totiž v ulicích Lísková, Bezinková, K Dubině, Jílová, Trnková a V Lánech, tedy tam, kde už jsou dobudované domy, ale třetím rokem tu nesvítí veřejné osvětlení. Ve chvíli, kdy by město pozemky převzalo, zařídilo by i rozsvícení pouličních lamp a patálie obyvatel novostaveb skončí.

Bod předkládal k projednání náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Převezmeme pozemky, osvětlení, silnice a chodníky jen v perfektním stavu,“ uvedl s tím, že bude potřeba odstranit z dlažby plevel a provést další úpravy.

Zaběhlou praxí skutečně bývá, že občanskou vybavenost v nově postavených satelitech přejímají města a obce. Její hodnota je v případě Skorotic kolem 11 milionů korun. Náklady přitom v roce 2016 město vyčíslilo na zhruba 71 tisíc za provoz osvětlení a 30 tisíc korun za čištění komunikací ročně.

Na zasedání dokonce přišli i lidé z Nových Skorotic, například Jaroslav Krebs. Rozhodnutí kvitují, ale předtím emotivně veřejně promlouvali. „Bydlí tu asi osmdesát lidí a do konce roku tu přibude dalších šest domků. Město ani není schopné zajistit, aby ti, kteří tudy chodí, viděli na cestu,“ promluvil k zastupitelům.

Cesta ke schválení převzetí pozemků však byla dlouhá. Opozičním zastupitelům se totiž nelíbilo, že na pozemcích nejsou dobudované cesty ani napojení na městské komunikace.

Uzavřená enkláva

Kdyby město souhlasilo s jejich převzetím v této podobě, vystavovalo by se podle opozice nebezpečí, že podnikatel Ryšavý bude Ústí v budoucnu vydírat nebo s pozemky spekulovat. „Mezi chodníky a silnicemi chybí spojky, které by je propojovaly mezi sebou do logického celku a zároveň na městem vlastněné cesty,“ popsal zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí).

Podobně reagoval i jeho kolega Lukáš Blažej. „Je to ve stejném stavu jako v roce 2015, kdy to zastupitelstvo zamítlo. Žádná cesta není napojena na silnici, která vede nad Novými Skoroticemi. Jsou tu dokonce betonové bloky, aby se sem nedalo vjet. Nové Skorotice tvoří uzavřenou enklávu,“ řekl.

Podnikatel Ryšavý by prý mohl požadovat přemrštěnou cenu za malé parcely tam, kde by město chtělo místní silnice napojit na ty své. Pokud by odmítlo, muselo by trasu vést okolo, což by nakonec mohlo být dražší než zaplatit současnému vlastníku, co si řekne. Proto navrhli převzít i tyto parcely, ač zde nejsou propojovací komunikace dobudované.

Návrhy opozice však neprošly hlasováním ani po dvouhodinové přestávce. Sám Petr Ryšavý se bránil s tím, že tyto obavy jsou liché.

„Ty kousky parcel jsem po připomínkách města oddělil, aby bylo zřejmé, že chodníky a napojení na městskou silnici dobuduji. Mám stavební povolení a příští rok by to mělo být hotové. Závoru tam nedám a ze zákona ani dát nemohu,“ dodal.