Zastupitelé to na svém prosincovém zasedání vzali na vědomí a schválili třinácti hlasy pro, nikdo nehlasoval proti a ani se nezdržel hlasování. Zároveň jmenovali zastupitele Pavla Drábka za člena kontrolního výboru zastupitelstva.

Zastupitelé také schválili, že se jejich zasedání bude vysílat na zkoušku on-line. Po vyčíslení nákladů rozhodnou, zda on-line přenosy opakovat.