Zastupitelé proberou zprávy za uplynulé pololetí, udělají souhrn akcí, které proběhly, a zhodnotí ekonomickou stránku. K jednání jsou ale také připravené aktuality. Zastupitelé proberou například dokument Memorandum o sdílené vizi jezera Milada nebo zápis z jednání Osadního výboru Roudníky a zástupců Spolku občanů obce Roudníky.

Jednání zastupitelstva se v 17 hodin v kulturním domě Zátiší.