V zasedací místnosti obecního úřadu budou jednat celkem o devíti bodech. Zastupitelé budou například schvalovat podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště ve Lhotě pod Pannou. Jednat budou také o finančním příspěvku pro Roska Teplice.

Vedení obce bude také hovořit o možnosti finančního příspěvku na zápis dětí prvních tříd základní školy Velké Březno. Poslední dva body se budou týkat dotazů a připomínek zastupitelů a občanů.