V zasedací místnosti se budou zastupitelé obce vyjadřovat k celkem deseti bodům. Mezi nimi je například hospodaření obce v roce 2020 podle rozpočtového provizoria, nakládání s majetkem obce nebo výběr dodavatele domácích kompostérů. Hovořit se bude také o návrhu na omezení používání hlučné pyrotechniky.