Uplatnění Milostivého léta 3 je možná od 1. července do 30. listopadu, kdy se musí uhradit jistina (dluh na dani či pojistném). Vztahuje se na daňové nedoplatky a dluhy na pojistném vzniklé nejpozději k 30. září 2022.

Oproti předchozím rokům toto „léto“ umožnuje zbavit se i těch dluhů, které nejsou vymáhány exekucí. Postačí, když jsou po splatnosti. Dluhy na pojistném se týkají vůči ČSSZ a u daní se jedná o tzv. daňovou amnestii, kdy se často bagatelní pohledávky neefektivně vymáhají. Nevztahuje se na exekuce vedené soudním (tzn. soukromým) exekutorem.

Prohlídka začala v původním románském hradu, na snímku zleva náměstek Jiří Řehák, Petr Slouka z House of Lobkowicz, William Lobkowicz ml., William Lobkowicz st. a starosta Roudnice František Padělek.
Zámek v Roudnici nad Labem představil nový návštěvnický okruh

Dluhy na dani: daňové dluhy, justiční pohledávky ve správě soudů nebo Vězeňské služby ČR, poplatky obcím a krajům – jen těm obcím a krajům, které se dobrovolně k Milostivému létu přihlásí např. usnesením zastupitelstva.

Postup:

zjistit kolik a kde je dluh, podat žádost a zaplatit jistinu (daň nebo pojistné) do 30. 11. 2023.

Daňové ML3: zánik dluhu

1) odpuštěním příslušenství na žádost

2) zánik bagatelních nedoplatků, tzn. daně i příslušenství (bagatelní do 200,- Kč nebo v součtu u jednoho správce dluhu 1000,- Kč, u daně z nemovitostí do 30,- Kč)

Pojistné ML3 (vůči ČSSZ): zánik dluhu

1) na žádost

2) bez žádosti – automaticky, pokud je dluh k 30. 9. 2022 jen na příslušenství a jistina je již

zaplacená nejpozději do konce června 2023

Možnosti splátek pro daně i pojistné:

žádost o splátky se musí uplatnit v období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 a nedoplatek nebo dlužné pojistné je vyšší než 5.000,- Kč

Daňové splátky – Dvanáct po sobě jdoucích měsíčních splátek, kdy první splátka je splatná k 30. 11. 2023.

Pojistné splátky - dlužné pojistné do 50 tis. Kč se hradí ve 12 měsíčních splátkách po sobě jdoucích; dluh vyšší než 50 tis. Kč se hradí v 60 měsíčních splátkách po sobě jdoucích, první splátka splatná do 31. 12. 2023.

Se situací Vám může pomoci dluhová poradna nebo sociální pracovník na obci či v sociální službě.

Další informace v přiložené tiskové zprávě MPSV ČR a dále v odkaze na stránky MF ČR (viz níže).

Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků 

Pojistné milostivé léto: Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím

www.milostiveleto.cz

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.