Barokní zámek v Krásném Lese, budova hlavní pošty v krajském Ústí nad Labem nebo třeba bývalý hotel Českosaské Švýcarsko v Tisé na Ústecku. Úchvatné stavby vévodící severu Čech, které vlivem poválečného vývoje skončily jako hora sutin a prachu, jsou teď k vidění na výstavě v Zubrnicích na Ústecku.

„Byla to absurdní doba, která nepřála drobným církevním památkám ani lidové architektuře. Na pozadí společenských a politických změn se po čtyřicet let odehrával dlouhodobý proces drancování po staletí kultivované krajiny,“ řekl ředitel Skanzenu v Zubrnicích František Ledvinka.

Důvodem, proč se stavby bouraly, byl podle něj fakt, že dosídlenci získali majetky „za hubičku“. „Proto neměli ke stavbám vztah. Navíc šlo o lidi, kteří neměli peníze, majetky nedokázali obhospodařovat, a ty tak následně chátraly. Proto byli rádi, že šly k zemi,“ podotkl Ledvinka.

Výstava Osudové osmičky a Zubrnice se skládá z několika samostatných expozic. U vybraných lokalit je doplněna sbírkovými předměty, které se k daným místům vážou. Další část přibližuje kostel sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích, jehož osud sehrál zásadní úlohu v založení skanzenu.

„Zde se pomocí unikátních zvětšených snímků interiérů ocitáme v prostoru, který se díky několika lidem, kteří se odmítli podílet na všeobecné devastaci, podařilo před demolicí zachránit. V rámci příprav na výstavě byly také po téměř čtyřiceti letech získány fragmenty jeho původního vybavení,“ doplnil Ledvinka, který je současně i autorem většiny fotografií.

Poslední část výstavy postihuje atmosféru první poloviny 70. let. „Tato část výstavy chce návštěvníkovi umožnit do ní vstoupit svými pocity a názorem. Posledním faktorem, který reflektuje hlavní části výstavy, je proměna krajiny kolem Zubrnic a je ukázána pomocí projekce a velkoformátových fotografií,“ doplnila průvodkyně Šárka Šeráková.

Právě i samotný zubrnický skanzen mezi Ústím a Děčínem patří mezi místa, která mohla zaniknout. Letos oslaví 30. výročí od svého vzniku. Dnes patří k nejdokonalejším souborům lidové a vesnické architektury v Česku.

„Bylo to náročné, protože místní obyvatelé nám nepřáli. Porušili jsme jejich poklid, začali jsme vesnici předělávat. Když jsme otevřeli první objekt, začali sem jezdit zájezdy, což jim také vadilo. Musel jsem se zúčastnit několika veřejných diskusí národního výboru, kde se občané ozývali, proč místo opravování barabizen, které k ničemu nejsou, nám raději nepostaví nějaký pěkný panelák, abychom žili jako lidé ve městě,“ popsal Ledvinka.

Výstava Osudové osmičky a Zubrnice potrvá do 14. října.