Po odchodu Hroudy se objevily spekulace, že chce pracovat v nově zakládané městské organizaci, Architektonické kanceláři města Ústí, jejímž je autorem, respektive konceptu, podle něhož by měla pracovat. To však rozhodně odmítl. „Nechystám se v ní pracovat. Odcházím kvůli nově očekávanému přírůstku do rodiny a také jsem cítil určitý konflikt mezi prací architekta a politika. Chtěl jsem si to prostě trochu zjednodušit,“ dodal na vysvětlenou Jan Hrouda.