Při tomto neštěstí zemřelo za vlast 142 horníků při vznícení uhelného prachu a následujícím výbuchu. My železničáři jsme úzce spjatí s horníky.

Osecké neštěstí je třetí největší hornickou katastrofou na území nynější České republiky. Vzpomínkový akt na výboru Klubu důchodců LD Ústí nad Labem provedl člen pro kulturu, 86 letý Stanislav Šimek.

Jmenovaný byl 30 let aktivním členem Hornické hudby Palivového kombinátu v Úžíně, dnes ve svých 86 letech pracuje s hudební mládeží. Založil Mladou dechovku, s kterou již 18 let v Ústí nad Labem i v zahraničí reprezentuje školu, město i vlast.

Klub důchodců je jedním z nejdéle fungujících klubů v Ústí nad Labem.

Jan Šlosarčik