Filip se postaral o opravu Kleistova pomníku, financoval výrobu medaile ke 175. výročí bitvy.

Do kostela sv. Havla daroval pamětní desky padlým francouzským velitelům, do kaple ve Stradově desku generála de Reuss Schleize.

V roce 1998 se zasloužil o výrobu vyznamenání Kříž chlumeckého bojiště. Čest jeho památce.