Po celý svůj život byl veřejně činný, od devadesátých let v komunální politice za ČSSD, kde vykonával funkci zastupitele ústeckého městského obvodu Střekov. V Ústí nad Labem byl také od roku 1982 členem Českého svazu chovatelů, kde zastával řadu spolkových funkcí a podílel se na pořádání mnoha výstav a veřejných akcí spojených s chovem zvířat.

Václav Houfek se narodil 3. února 1934 v Olomouci, kde prožil své většinou válečné dětství. V Olomouci maturoval na gymnáziu a zde také vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého. Zpočátku se věnoval chirurgii a interně, většinu svého profesního života ale věnoval neurologii a posudkovému lékařství. V šedesátých letech žil a pracoval v Bruntálu a v České Lípě, od roku 1971 již zůstal až dokonce svého života v Ústí nad Labem.

Z toho více než dvě desetiletí pracoval jako neurolog a posudkový lékař v tehdejší Železniční nemocnici s poliklinikou v Ústí nad Labem. Lékař a bývalý zastupitel Václav Houfek zemřel po těžké nemoci mezi svými blízkými ve čtvrtek 4. března 2021. Naposledy rozloučit se s ním můžete v pátek 12. března od 14 hodin v obřadní síni Starého krematoria na Střekově.