„Úmrtí profesora Marvana je pro pedagogickou fakultu velkou ztrátou, v jeho osobě přicházíme o výborného vědce i člověka. Jsem rád, že jsem mohl v lednu panu profesorovi poblahopřát k jeho 80. narozeninám. Věřím, že jeho odkaz zůstane na fakultě alespoň u našich studentů," reagoval děkan PF UJEP Pavel Doulík.

Jiří Marvan přednášel na řadě předních zahraničních univerzit. V letech 1963 - 1967 vyučoval český jazyk na univerzitách v Uppsale a Stockholmu, po roce 1968 pak rovněž na amerických univerzitách v Oregonu, Kalifornii a Pensylvánii. Nejdéle strávil v Austrálii, kde jako profesor na Monash University v Melbourne vedl katedru ruského jazyka. Později tady založil první katedru slavistiky a stal se řádným členem The Australian Academy of the Humanities.

V letech 1994 - 1997 zastával funkci českého velvyslance v Athénách.

Na ústecké univerzitě působil jako profesor od roku 1999, kde vedl semináře týkající se zejména vývoje spisovného jazyka či slovanských reálií.