Podle sčítání lidu roku 2011 se k židovskému vyznání přihlásilo 1132 obyvatel. Federace židovských obcí však uvádí, že registruje okolo 3 tisíc svých členů, a celkový počet Židů v ČR odhaduje na 15–20 tisíc.

Významné židovské svátky

Roš ha-šana - židovský Nový rok. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět.
Jom kipur - v českém překladu den smíření, je největší židovský svátek. Věřící ho tráví dlouhým půstem a intenzivními modlitbami.
Pesach - jeden z nejdůležitějších a nejstarších židovských svátků. Připomíná vyjití z otroctví a cestu ke svobodě. Patří mezi poutní svátky, kam se řadí ještě dva další - šavuot a sukot.
Chanuka - známá také jako svátek světel, připomíná zázrak při opětovném vysvěcení druhého chrámu, kdy menora (sedmiramenný svícen) hořela zázračně po osm dní.
Purim - židovský svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana.
Mezi sváteční zvyky patří veřejné předčítání knihy Ester a vzájemné obdarovávání dárky.

Nacisté z ústecké synagogy udělali veřejné toalety

První židovské rodiny do Ústí natrvalo přišly koncem 40. a během 50. let 19. století. Zastupitelé dělali vše, aby omezili jejich obchodní aktivity. Židů ale neustále přibývalo. Roku 1863 založili kultovní spolek, který užíval vlastní modlitebnu v rohovém domě v Bílinské a Malé Hradební ulici. Jeho vedení převzal původně teplický lékař Angelus Bauer.

Ovšem teprve roku 1866 založili vlastní hřbitov. Nedochoval se žádný, ale do země zapuštěná Davidova hvězda v Městských sadech na jeden z nich odkazuje. Téhož roku pak spolek zakoupil dům v Malé Hradební ulici a toto místo si jeho členové vyhlédli ke stavbě synagogy.

Na ni si ale ústečtí Židé museli počkat. První náboženskou židovskou obec tu totiž úřady povolily až roku 1870. Stavba synagogy započala 1. dubna 1880. Tehdy bylo v Ústí třicet židovských rodin s třemi stovkami členů. Ti vybrali na stavbu částku 20 tisíc zlatých.

S příchodem nacismu zanikla v roce 1938 synagoga, stali se z ní veřejné záchodky a nakonec zmizela úplně. Židovská komunita zmizela téměř celá, po válce se jich vrátilo jen pár.