Původcem této fosilie, vzniklé v písčitém dně křídového moře, není pravčela, ale červ. Pravidelné šestistěnné sítě paleodictyonů dlouho vzbuzovaly pochybnosti o jejich organickém původu. Vyšla dokonce studie "dokazující", že Paleodictyon nemohl být vytvořený živočichem.

„Nová pozorování v moři a pokrok počítačového modelování však přinesly poznatek, že algoritmus vzniku šestistěnů je velmi jednoduchý a rozhodně nepřesahuje schopnosti ani primitivních bezobratlých. Sítě jsou téměř jistě dílem celé populace původců, proto mohou sestávat až z několika stovek šestibokých ok,“ vysvětlila ústecká geoložka Zuzana Vařilová.