Deníku to potvrdila mluvčí Povodí Labe Jana Buriánová. „Bylo ověřeno, že mobilní hrazení je kompletní a funkční. Jsme v případě potřeby připraveni bezodkladně zahájit instalaci mobilních protipovodňových zábran na levém břehu Labe," sdělila Buriánová.V rámci cvičné instalace mobilního hrazení proběhlo odborné praktické zacvičení pracovníků společnosti Raeder&Falge Lovosice, která pro Povodí Labe smluvně zajišťuje správu a provoz systému protipovodňového opatření.

Montážní zkouška.Montáž se uskutečnila v ulicích U Podjezdu, U Cukrovaru, Malá Hradební, K Můstku, Důlce, Předmostí, Žižkova, u mostu E. Beneše a na křižovatkách ulic Předmostí - Přístavní a Pražská - Přístavní - Žižkova.

Linie opatření

Stavba probíhala od září 2012 do dubna 2014. Linii protipovodňových opatření tvoří podzemní konstrukce, mobilní protipovodňové zábrany, pevné stěny a zesílené železniční těleso pro omezení propustnosti podloží.

Celková délka ochranných prvků je 906 metrů zdi a 487 metrů mobilního hrazení. Stavba stála 313 milionů korun, jejím investorem byl státní podnik Povodí Labe.

Protipovodňová opatření jsou konstruována na stoletou vodu, kdy by průtok měl dosáhnout 4 300 metrů krychlových. V roce 2013 tekla městem padesátiletá voda s průtokem 3700 m3 (10,8 m) a v roce 2002 to bylo 5 070 m3 (11,85 m).

Střekovská strana

Protipovodňové opatření je i na střekovské straně Labe. Je konstruováno na dvacetiletou vodu, na padesátiletou vodu v roce 2013 mobilní zábrany nestačily, voda je přetekla, když hladina řeky překročila deset metrů.

Stěna je ve správě Městských služeb.

„Montujeme ji ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a městskými policisty. Podle vyhlášky jsme povinni ji instalovat do 24 hodin od rozhodnutí povodňové komise. Zatím jsme to vždy zvládli za podstatně kratší dobu zhruba za dvanáct hodin. Je to ale na hranici možností. Další urychlení například navýšením počtu pracovníků nedosáhneme. Svou roli hraje čas potřebný na vyskladnění dílů a jejich doprava na místo," vysvětlil ředitel Městských služeb Miroslav Harciník.

Střekovské protipovodňové opatření se skládá z valu, v němž je do hloubky zapuštěna železobetonová zeď, a z mobilní hliníkové stěny. Val financovalo Povodí Labe částkou 85 milionů korun, za mobilní stěnu zaplatilo město zhruba 25 milionů korun.