Zlaté cimbuří má dvě kategorie: příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví a obnova kulturní památky. Cena za příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví je udělována za odpovědné chování subjektů, které významným způsobem přispívají k prezentaci a uchovávání historického kulturního dědictví. Vítěze v této kategorii navrhuje hodnotící komise a rozhoduje o něm Rada Ústeckého kraje.

Ocenění za obnovu kulturní památky se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy kulturní památky spočívající v rekonstrukci, restaurování, revitalizaci či opravě v průběhu předešlého roku a zároveň za prezentaci a propagaci této památky. Hodnotící komise vybrala z došlých přihlášek pět postupujících, kteří se nyní ucházejí o hlasy veřejnosti (hlasování probíhá do 31. srpna 2024 prostřednictvím formuláře na webových stránkách Ústeckého kraje).

Za rok 2023 se o ocenění ucházejí tyto kulturní památky:
1) Hrobka rodiny Brass, Dolní Podluží
2) Kostel sv. Václava, Velká Černoc
3) Soubor městských opevnění, barbakán Žatecké brány, Kadaň
4) Synagoga, Budyně nad Ohří
5) Zámek Mirošovice, Hrobčice

Cenou pro vítěze v oblasti obnovy kulturní památky je finanční odměna pro vlastníka objektu – za 1. místo 30 tisíc korun, za 2. místo 20 tisíc korun a za 3. místo 10 tisíc korun. Za příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví je oceňován pouze vítěz, a to částkou 20 tisíc korun. Všichni ocenění obdrží také čestné uznání hejtmana Ústeckého kraje.

Soutěž je vyhlašována v souladu se Strategií kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.