Téměř 70 let se věnuje sborovému zpěvu Hanuš Adamec z Trmic. Už v roce 1950 se stal členem mužského pěveckého sboru Foerster v Ústí nad Labem. Vzpomíná, že na dobře zachovalém členském průkazu Pěvecké obce československé je uvedeno vedle notového zápisu také heslo obce: „Vše, co touhou drahé nám, blahopřáno budiž Vám“.

A tímto heslem se snažil řídit v celém svém dlouholetém pěveckém i autorském životě. Ve sborech, v nichž působil, totiž nebyl jen zpěvákem, ale vždy také aktivním spoluorganizátorem vystoupení doma i na různých zájezdech v zahraničí.

Už na prvním koncertě tehdy ještě Pěveckého sboru Domu kultury v roce 1966 pod vedením známého ústeckého sbormistra Josefa Říhy vytvářel přímé kontakty se sborem Volkschoren Bühlau, které trvají dodnes. Tedy déle než 50 let.

Hanuš Adamec rád vzpomíná na nezapomenutelné koncerty v Bratislavě v roce 1962, ale také na koncert v Čenstochové v roce 1986. Jeho sbor tenkrát zpíval v katedrále „Kostela na jasné hoře“. Ve stejném roce se také odehrálo vystoupení členů Ústeckého pěveckého sboru ve sjezdovém sále tehdejšího Paláce kultury v Praze pod názvem „Hold českému pěveckému životu a míru“ za účasti více než 120 sborů. Tenkrát zde zazněla skladba Bedřicha Smetany „Česká píseň“, sbor doprovodila Česká filharmonie pod vedení dirigenta Jiřího Bělohlávka.

V roce 1990 se pak do myslí všech aktivních účastníků nesmazatelně vryla první zahraniční prezentace Ústeckého pěveckého sboru v Bruselu a na velvyslanectví ČSR za přítomnosti předsedy vlády Mariána Čalfy. V roce 1997 se odehrálo úspěšné vystoupení v biskupské rezidenci v saské Fuldě s následným pokračováním kontaktů obou sborů.

Nezapomenutelná je také prezentace jediného pěveckého sboru České republiky pod vedením Ivana Brožka na adventním koncertě ve Velkém sále vídeňské radnice v roce 2001. Doprovodné průvodní slovo zde měl tenkrát právě Hanuš Adamec.

Ve vzpomínkách zůstávají také opakovaná vystoupení v Drážďanech. Zejména ta ve sklepních prostorách téměř zničeného, avšak po letech znovuobnoveného kostela Frauenkirche v roce 2003 a jarní koncert ve Frauenkirche po dokončení stavby v roce 2006.

Zvláštní zmínku si zaslouží i zásadní přínos Hanuše Adamce k navázání a udržování dlouholeté spolupráce se sborem Carl-Maria-von-Weber-Chor v Drážďanech, která vedla ke vzniku věrného přátelství mezi členy obou sborů.

Přejeme tedy našemu jubilantovi ještě mnoho krásných chvil při společném zpívání v Ústeckém pěveckém sboru.

Jiří Magasanik