Obdrží je cestou odboru městských organizací a služeb. Finance musí být použity k chovu zvláště chráněných a ohrožených druhů a také na zapojení zoo do záchranných programů těchto druhů.

Ústečtí radní už schválili převod této částky na účet zoo. Zahrada v současnosti bojuje o zpětné získání plného členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a zapojení do programů může pomoci.