Během kontrolní prohlídky areálu zahrady se komise zajímala o expozice, prostor pro návštěvníky a provozní zázemí. Zkontrolovala vedení evidence zvířat, dodržování bezpečnosti práce a návštěvníků, opatření proti útěkům zvířat, zajištění péče o chovaná zvířata odborníky, provádění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti. Nakonec kontroloři rozhodli, že ústecké zoo licenci prodlouží.

V současnosti je ovšem hlavním cílem zoo právě znovuzískání plnohodnotného členství v EAZA a náprava pochybení, které zástupci asociace objevili během své návštěvy v roce 2019, kdy asociace rozhodla, že členství pozastaví. Jednou z výtek EAZA bylo například, že neměla zpracovaný kvalitní plán rozvoje zoo (generel) a plán nutné podpory zřizovatele, včetně zajištěného finančního krytí. „Z fondu pro záchranu zoologické zahrady, který město založilo, a kam ukládá dvacet milionů každý rok, v letošním roce zaplatíme například kontejnerové sestavy coby zázemí pro primáty a šelmy, WC pro návštěvníky, posílíme elektrifikaci, nainstalujeme akustické pokrytí areálu a dokončíme tři projektové dokumentace,“ vysvětlila při kontrole ředitelka zoo Ilona Pšenková. Komisi shrnula současný stav, personální změny a plánované projekty, které jsou pro další rozvoj zoo zásadní a krátce též představila nový generel.
Není kontrola jako kontrola

O důležitosti kontroly si ovšem nedělá iluze městská opozice, například zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí). „Je určitě dobře, že si zoo udržela licenci od ministerstva, klíčová ale bude kontrola EAZA. Je to jako kdyby restaurace, kterou podmínečně uzavřela hygiena, úspěšně prošla kontrolou živnostenského úřadu. Požadavky ministerstva i kontrolované oblasti se od kontroly EAZA liší, a zdaleka tak nelze říct, že je v ústecké zoo vše v pořádku a že členství v EAZA určitě obhájí," poznamenal.

V souvislosti s bojem za obnovu plného členství v EAZA by měl kupříkladu vyrůst nový pavilon pro africké primáty nazvaný Konžský prales. Po odchodu samice orangutana bornejského Ňuninky začne přestavba pavilonu orangutanů. Sem se poté odstěhují hulmani jávští. Úprav se dočká i výběh jelenů sika, aby nově sloužil jako volný výběh pro gibony. „Vedení města souhlasí s nastaveným směřováním zahrady a plně tyto změny podporuje,“ komentoval plány náměstek primátora Tomáš Vlach.

Podobně by do budoucna chtěl personál zahrady přestavět současný pavilon slonů s přilehlými venkovními výběhy na Asijský dům. V něm mají nalézt domov především orangutani, ale i další ohrožené asijské druhy zvířat. „Během následujících deseti let plánujeme rekonstrukce pavilonu šelem, se kterou souvisí i změna druhové skladby chovaných koček,“ poznamenala vedoucí zoologického a botanického útvaru Petra Padalíková. Ta zmínila i možnost obnovy chovu slonů indických na takzvaných Sloních pláních, mezi vize patří i návrat chovu nosorožců.

Mezi výtky EAZA patřila mimo jiné nedostatečná podpora záchranných projektů nebo chabá osvěta. Zoo proto kontrolní skupině představila své vzdělávací a osvětové aktivity. Ochranu přírody ústecká zoo podporuje příspěvkem dvou korun ze vstupného. Ty putují na podporu ochranářských projektů Pesisir Balikpapan, The Kukang Rescue Program a Education4Conservation. Prostřednictvím plzeňské zoologické zahrady se zapojuje do vypouštění sýčků obecných do volné přírody. V areálu rovněž funguje monitoring motýlů a blanokřídlého hmyzu. Zároveň personál cíleně udržuje louky tak, aby se na ně vrátil původní hmyz.

K dlouhodobým organizačním problémům zahrady co do návštěvnické infrastruktury patří nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky. „V podstatě je dole jen malé parkovišťátko, na kterém sotva kdo během víkendu najde místo. Ani u horního vchodu nebývá prostor. Kdo jede z Ústí, ať radši nasedne na městskou. S parkováním je to prostě tragédie,“ líčila trable řidička a maminka dvou dětí Lenka Kratochvílová ze Všebořic.

V minulosti se objevil plán na stavbu parkovacího domu, ale ten prozatím padl kvůli nedostatku peněz. „I to se ale vedení zoo snaží řešit a v plánu rozvoje zohlednit. Z vlastních zdrojů jsme nakoupili elektrovozíky a budeme financovat výstavbu africké vyhlídky v horní části areálu, u expozice Samburu,“ dodal mluvčí zoo Vít Lukáš.

Licenční kontrola v zoo
Dne 15. června 2022 dorazila do Zoo Ústí nad Labem pravidelná licenční kontrola Ministerstva životního prostředí (MŽP) prováděná podle zákona číslo 162/2003 o zoologických zahradách. Kontrolu provádí Komise pro zoologické zahrady, která je složena z osmi odborných pracovníků. Kromě MŽP se kontroly účastní zástupci z Krajského úřadu Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, České inspekce životního prostředí, Krajské veterinární správy, Ministerstva zemědělství a Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Tato kontrola probíhá v licencovaných zoo pravidelně, a to minimálně jednou za dva roky.