Během roku odejde po smrti své kamarádky Kaly i osamělá slonice Delhi. Pokud by se sem měli sloni vrátit, bude potřeba něco víc než současný výběh. Sloni ovšem patří u návštěvníků mezi nejatraktivnější druhy zvířat. I proto se odchodem poslední slonice nechce zoo jejich chovu vzdát. Jejich návrat je však v blízké či vzdálenější budoucnosti podmíněn rozšířením areálu na rozlehlé louky Mariánského vrchu a vybudováním pavilonu, který bude vyhovovat jejich nárokům. Projekt „Sloních plání“ bude zahrnut do nově aktualizovaného generelu zoo.

Jak vysvětlila ředitelka zahrady Ilona Pšenková, pokud ústečtí zastupitelé převod peněz schválí, využijí je tento rok hlavně na zaplacení studií a projektových dokumentací, které jsou pro další rozvoj zahrady nezbytné. „Dále na opravu a posílení trafostanice v horní části areálu, nebo pořízení akustického pokrytí. Plánujeme také stavbu otevřeného výběhu gibonů ve výběhu jelenů sika, výstavbu zázemí pro primáty, pořízení dvou modulárních WC a nového mobiliáře. V letošním roce bychom rádi vybudovali i africkou vyhlídku u expozice Samburu a další,“ informovala.

Prozatím se zdá, že s tím by problém být neměl, vedení města s přidělením peněz souhlasí. Potvrdil to rozvojový náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský. „Určitě jsme pro, aby se zoo rozvíjela. Věříme, že díky splnění podmínek a investicím města získá zpět plnohodnotné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a doufejme, že bude mít dostatek rozvojových projektů, abychom je mohli schválit,“ poznamenal. V asociaci má ústecká zoo kvůli potížím zatím omezené členství. Dokud problémy nenapraví, bude mít jen omezený přístup k vzácným druhům zvířat.

Podobně je pro i opozice, respektive hnutí Vaše Ústí a jeho šéfka, zastupitelka a zároveň neštěmická starostka Yveta Tomková. „Jsem ráda, že se nám podařilo prosadit založení fondu pro záchranu zoo. Samozřejmě to podpoříme a musím se zmínit o projektu na modernizaci termálního vrtu v zoo, který je pro ni velmi důležitý z energetického hlediska,“ přiblížila politička, jež zasedá i jako předsedkyně dozorčí rady zoologické zahrady.

Za posledního čtvrt roku se koncem března do německého Rostocku přestěhovala z Ústí Cantik, desetiletá samice orangutana bornejského. V Ústí totiž nejsou optimální podmínky pro chov, proto se stěhovala také druhá samice Ňuninka, tentokrát do Kristiansandu v Norsku. Samec Ferda kvůli stáří zůstal doma. Zoo velmi stojí o návrat oblíbených orangutanů do Ústí. Od koordinátora chovu má slíbená nová chovná zvířata, ale musí pro ně vybudovat vhodné podmínky. Proto chce po letošním plánovaném odchodu slonice Delhi přebudovat pavilon slonů na Asijský dům. Přebudování slonince bude nákladné, nicméně díky záchrannému fondu ne nereálné.

V budoucnu by měl stávající sloní pavilon s přilehlými výběhy patřit orangutanům bornejským a dalším ohroženým druhům asijské fauny. „Jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří vybudovat nadčasovou a chovatelsky funkční expozici, která bude chloubou Zoo Ústí nad Labem a příkladem pro další chovatelská zařízení,“ dodala k tomu ředitelka Pšenková.