Vedení ústecké zahrady se rozhodlo ještě více odhalit a zmapovat cenný odkaz Heinricha Lumpeho. A to v národním i celorepublikovém kontextu. Zajímavé bude zejména pátrání po fyzických pozůstatcích původního parku, stejně jako uvažování o tom, jak je ještě využít.

S výzkumem mají pomoci přizvaní partneři - významné instituce působící na české či německé straně, neboť přeshraniční charakter měl i park Heinricha Lumpeho. Přijížděly do něj desetitisíce lidí z Čech i Německa. "Na české straně hranice jsou jimi Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, na straně německé pak podpůrná organizace drážďanské zoo ZooFreunde Dresden e.V.," uvedla Anna Čermáková z útvaru kontaktu s veřejností ústecké zoo. 

Prvním krokem ke společnému znovuobjevení a oživení Lumpeho díla se stalo 23. května sepsání memoranda o spolupráci. Cílem programu obnovy je podle textu memoranda „vyhlášení stávajícího zachovaného areálu a objektů kulturní památkou České republiky a následná obnova zachovalých zbytků této památky v podobě Parku Heinricha Lumpeho jako svébytného a vyhledávaného expozičního celku ústecké zoo a turistické atraktivity přeshraničního regionu“.

Vpravo je zakladatel podniku, uprostřed je zakladatel Lumpe parku a vlevo je následník zakladatele parku.
SERIÁL DENÍKU: Lumpe: Od železářství k ptákům

Co bude obnovení parku znamenat v praxi? Odborníci zhodnotí stav dochovaných fyzických částí areálu, mají je zakonzervovat a zrestaurovat. Shromáždí, digitalizují a zveřejní historické dokumenty a vypracují žádost o vyhlášení lokality kulturní památkou. Kromě dalšího se počítá také s mnohem větší propagací a osvětou s ohledem na odkaz H. Lumpeho.

„Chceme zmapovat vše, co se dnes z někdejšího Lumpeho parku v našem areálu nachází, chceme to zanalyzovat a zjistit hodnotu, jakou to má, a chceme tyto hodnoty zachránit, a případně i obnovit a zachovat pro budoucí generace, stejně jako se nám to daří z pohledu Lumpeho ochranářského odkazu,“ vysvětlila ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková. „Celá naše cesta může začít a proběhnout díky kurátorovi ústeckého muzea Martinu Krskovi, který na téma život a dílo Heinricha Lumpeho sepsal svoji diplomovou práci, Lumpemu se dlouhodobě soustavně věnuje a který stál za všemi dosavadními aktivitami připomínajícími dílo Lumpeho, ať už to byla série akcí ke 100. nebo 110. výročí otevření Lumpeho parku nebo jiné aktivity," dodala ředitelka Pšenková.

Samička Cantik v Zoo Rostock pookřála.
Orangutaní slečna Cantik se má v Německu k světu. Rýsuje se velká láska

Při průzkumu v areálu zoo se odborníci zaměří nejen na geologické či mineralogické zajímavosti. Všímat si budou i přetrvávající biologické rozmanitosti u rostlin i živočichů, zejména pak ptáků. 

Heinrich Lumpe byl Němec žijící v Čechách ve městě, kde se mluvilo převážně německy. Jeho park však byl určen milovníkům přírody bez ohledu na národnost nebo jazyk a proudily do něj každým rokem desetitisíce lidí z Čech i Německa. Šlo v podstatě o rezervaci volně žijících zvířat, místo rekreace a odpočinku, zábavy i propagace ochranářského pohledu na svět. Park byl zajímavý i geologicky a botanicky. A jeho majitel proslul svojí osobní angažovaností ve věci zachování přírodních hodnot.