"Pro mne byli oba kandidáti stejně kvalitní, ale přece jen pro mne byla o něco přijatelnější varianta zachování orangutanů, slonů, velkých koček. Jsou prostě už spjaté s ústím nad Labem a zdejším fanouškům zoo by to bylo velmi líto. Je ovšem třeba počítat s tím, že minimálně jeden druh budeme muset na čas dát pryč kvůli normalizaci situace v zahradě," potvrdil informaci náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Pšenková zvítězila s koncepcí, která počítá se zachováním slonů, primátů, velkých koček a dalších hvězd zoo a během deseti let s investicemi 330 milionů korun. Zároveň chce ochraňovat ohrožené druhy, v jejichž chovu mají v Ústí slušné výsledky a dalších.

"To, že mě radní vybrali, vnímám jako výzvu a zároveň velkou zodpovědnost. Na tu práci se ale těším. Mým prvním úkolem bude analýza současného stavu zoo," komentovala.

Naproti tomu její protikandidát Petr Fejk chtěl od ikonických druhů upustit a vybudovat v Ústí zážitkovou zónu s iluzí volného pohybu zvířat. Oba pak kritizovali generel zoo, zpracovaný minulým vedením zoo jako nerealistický a s minimálně nutností jej významně přepracovat. Oba též upozorňují na potřebu investic a vnitřní dluh na investicích. Pšenková již v zoo pracovala a je s jejím prostředím dobře obeznámená.

Jejím cílem je udržet současné rozložení zoo a proměna postupným zlepšováním zázemí a přístavbami. Právě tím by měla být zachována většiny ikonických zvířat. Nová ředitelka bude muset navrátit ústeckou zoo do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kde má od října 2019 pozastavené členství kvůli řadě nedostatků, které tu odhalili komisaři organizace.Radní zároveň nesouhlasili s výsledky výběrového řízení z důvodů pochybnosti o korektním přístupu odborné části výběrové komise a distancovali se od průběhu výběrového řízení, kdy jeden z hodnotitelů upozornil na nestandardní jednání. „Bohužel se objevilo podezření, že výběrové řízení neproběhlo podle pravidel. Část odborníků přizvaných do výběrové komise se na vítězi domluvila předem, aniž by viděla obě koncepce. Proto rada s rozhodnutím komise nesouhlasila a jmenovala ředitelkou Ilonu Pšenkovou,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

S volbou ale nesouhlasí část koalice, hlasování dopadlo pět ku čtyřem, proti byly radní z PRO! Ústí a PZS. Podle Piráta Lukáše Blažeje (PRO! Ústí) ale primátorovo tvrzení o zmanipulování výběrového řízení není důvodem pro výběr jiného kandidáta, než vybrala komise, ale pro jeho opakování. "Navíc při představení na zastupitelstvu a na veřejném fóru měl Fejk jasnou podporu, tam k žádné manipulaci dojít nemohlo," dodal.