Ústecká zahrada se stala novým domovem pro šest samic a čtyři samce. Návštěvníci je mohou rozlišit podle toho, že samice mají pásku na pravém křídlu, samci na levém. "Po výsledcích veterinárního vyšetření byli spojeni s dosavadní pěticí tučňáků, kteří prostředí expozice i chovatele již znají. Stávající tučňáci budou napomáhat novým tučňákům s celkovou adaptací na nové prostředí. Nyní naše zoo chová patnáct jedinců; v poměru pohlaví osm samců a sedm samic,“ uvádí vedoucí zoologie Petra Padalíková.

Ústecká zoologická zahrada je od roku 2017 jedinou v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), kde si lidé mohou tučňáky brýlové prohlédnout. "Expozice tučňáků je svou rozlohou pláže i vodního prostředí koncipovaná k chovu početnější kolonie, než jakou je v současné době obývána. Ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu tučňáků brýlových bude snaha do budoucna rozšířit skupinu na zhruba dvojnásobek aktuálního počtu,“ doplňuje zoolog Lukáš Ševcovic.

„Tučňáci brýloví jsou jedinými zástupci svého rodu obývající africký kontinent. Vyskytují se na jeho jižním výběžku, v Jihoafrické republice a Namibii. Růžová oblast kolem očí, která těmto ptákům propůjčila druhové jméno, je zodpovědná za termoregulaci těla. Tučňáci tráví část roku na otevřeném moři a v období reprodukce vyhledávají písčité pláže, kde si přirozeně hloubí hnízdní nory. Jelikož se jedná o zvířata žijící v koloniích, v menším počtu jedinci strádají a vystresovaná zvířata jsou často náchylnější k různému onemocnění. Nárustem počtu jedinců, chovaných v naší zahradě, dojde i ke zlepšení welfare a celkové životaschopnosti celé tučňáčí skupiny,“ uzavřel mluvčí ústecké zahrady Matěj Kynšt.