Což je jedna z investičních akcí, na které byla vytvořena ve schváleném rozpočtu města pro rok 2020 finanční rezerva.

Zoo potřebnost vrtu zdůvodnila tím, že na základě dlouhodobého návrhu rozvoje plánuje využít objekt Vrstevnice jako stanici pro handicapovaná zvířata, což si vyžádá stavební úpravy. Jednou z podmínek stavebního povolení je zajištění nutného zdroje vody.