„Dokončení pro sektor zdravotnictví v Ústeckém kraji stěžejních investičních akcí přinese jeho obyvatelům významné zkvalitnění zdravotní péče. Pro vedení společnosti je proto právě probíhající dostavba nemocnic jednoznačnou prioritou. Dění na stavbách sledujeme a jsem rád, že běží podle stanoveného časového plánu, vyjma stavby v chomutovské nemocnici, kde nabraná časová ztráta v souvislosti s problémy s přeložkami páteřních sítí v úvodu stavby se aktuálně daří zkracovat,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., je se svými sedmi nemocnicemi největším poskytovatelem zdravotní péče, a i největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Dostavby nemocničních areálů, které v historii rezortu zdravotnictví nemají obdoby, nabídnou pacientům péči a zaměstnancům prostředí odpovídající nejnovějším trendům medicíny 21. století. „Dostavby nemocničních areálů, na jejichž realizaci se Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s., významně finanční podílí, hrají v plánech dalšího rozvoje zdravotnictví v našem rozsáhlém regionu klíčovou roli. Těší mě, že u tak zásadních událostí mohu za Ústecký kraj být,“ řekl Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784 406 795 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o. z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, operačních sálů, JIP a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru. Stavební program nového pavilonu tvoří Gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici, gynekologii a hemodialyzační středisko.

V areálu Nemocnice Chomutov, o. z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Půjde o výstavbu nového pavilonu s urgentním příjmem, pěti operačními sály, JIP či ARO. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

Zdroj: info@kzcr.eu

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.