Rybáři hlásí znepokojivou informaci. V Labi pod Střekovem byl opakovaně uloven hlaváč černoústý, drobná žravá rybka, která se dosud vyskytovala jen na Dyji a Moravě, na Labi pak byla známá v okolí Hamburku.

Požírá jikry

„Přišli jsme na něj při zkušebním odlovu vzorků ryb, ale byl chycen i na udici a také při ichtyologickém průzkumu Akademie věd. Asi se k nám dostal pomocí lodí, mladí jedinci pak putují a osídlují další lokality," vysvětlil jednatel rybářského svazu v severních Čechách Tomáš Kava.

Hlaváč je velmi žravý a rychle se množí. „Dá se odhadnout, že jich v Labi už jsou stovky, spíše tisíce kusů a může způsobit podobné problémy jako před časem sumeček americký. Požírá nejen drobné bezobratlovce na dně, ale také jikry ostatních ryb a může podstatně ohrozit jejich populaci," varoval Tomáš Kava.

Rybáři aktivně spolupracují s odborníky z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd v Brně, kteří se několika druhy hlaváčů a hlavačkou skvrnitou dlouhodobě zabývají, a to i mimo areál rozšíření v ČR.

Výskyt hned hlásit

Podle doporučení rybářského svazu by rybáři měli jeho výskyt hlásit na e-mail: crsusti@crsusti.cz. Hlaváč se nesmí používat jako nástražní rybka v jiných revírech a ani nelze tento druh přenášet do uzavřených vod.

„Zatím jsem ho neviděl, ale vím o něm a zřejmě to bude problém. Asi by mělo být nařízeno, že po ulovení se tahle rybka nesmí vracet zpět do vody, i když jíst se to kvůli kostem nedá," je přesvědčen ústecký rybář Ivo Sláma.