Většinou marně. Své sny si dokázala sama realizovat později v dobách svého studia na PF UJEP. Zkoušela sólový zpěv , hledala spojence s podobnými zájmy.

„První sen jsem si splnila v roce 2009, kdy jsem založila dětský pěvecký sbor Chorea pueri ustensis. Začátky nebyly jednoduché, ale dnes mám kolem sebe pětačtyřicet šikovných dětí, zázemí máme v Mateřské školce Sluníčko ve Všebořicích. Druhý sen jsem si naplnila v loňském roce, když jsem dala dohromady první ročník hudebního dětského tábora. Třetí sen se zrovna nedávno ozval sám," s nadšením v hlase tvrdí ambiciózní dívka.

Hudební tábor ve Sloupu

Od 22. do 29. srpna pořádá hudební tábor ve Sloupu v Čechách. Program je standardní jako na jiných táborech. Výlety do okolí, sportovní a společenské akce, táborová hra. Nadstavbou je zpěv, hudební výchova, příprava vlastního koncertu.

„Vždycky jsem si přála pozvat na můj tábor nějakého hudebního hosta, osobnost, která by motivovala děti a svým talentem byla jejich vzorem," uvedla.

Další sen se jí splnil nedávno mírou vrchovatou. Ozval se mladý operní tenor Lukáš Moravec a nabídl jí spolupráci při plnění programu na letním táboře. „Moc se na ten tábor těším, možná, že víc než ty děti. Lukáš mi dokonce slíbil, že nás pozve v září na jeho koncert do Prahy. To by byla bomba. Pro děti to bude překvapení, pro mne životní zkušenost," dodala Veronika Tomsová.

Zájemci se mohou podívat na stránky www.scholachpu.estranky.cz.