Konkrétně ruší komisi prevence kriminality. Původně si ji ponechali, jelikož předpokládali, že ji budou potřebovat kvůli dotacím pro projekty prevence kriminality. Z metodiky ministerstva vnitra nicméně vyplynulo, že není rozdíl mezi komisí či pracovní skupinou, v níž budou členové komise pracovat dál.

Zasedací místnost ústeckého magistrátu.
Ústí ruší šest komisí rady a čtyři odbory magistrátu. Hledá finanční úspory