Svoji kapacitu zvýší Základní umělecká škola Evy Randové. Záměr schválil Ústecký kraj i ústečtí radní.

Více žáků

„Rada města souhlasila se zvýšením kapacity školy. Bude rozšířena z 820 na 950 žáků. Toto usnesení bylo součástí stanoviska obce k zápisu změny v rejstříku škol. Školu zřizuje Ústecký kraj. Souhlas města je podle zákona nutný ," informovala Romana Macová, mluvčí města.

„Byl to nezbytný krok. Každý rok jsme museli odmítnout sto až dvě stě zájemců o studium uměleckých oborů. Od nového školního roku budeme schopni přijmout více dětí. Navýšení se bude týkat prakticky všech oborů včetně hudebního a výtvarného. Pro výtvarníky chystáme i některé novinky s využitím moderních technologií," uvedl ředitel školy Marek Korbélyi.

Jak dodal, s umístěním většího počtu žáků do prostor školy nebude problém.

„Máme to vymyšleno, řešení spočívá v efektivnějším využití stávajících prostor, některé místnosti upravíme, aby byly vhodné pro výuku. Určitě se vejdeme. Finanční otázka se týká hlavně platů učitelů, a na ně přispěje kraj," řekl Marek Korbélyi.

ZUŠ Evy Randové se měla vloni na podzim sloučit se Základní uměleckou školou Neštěmice. Výhodou spojení mělo být mimo jiné rozšíření počtu oborů dostupných i pro žáky ZUŠ v Neštěmicích. Její učitelé proti tomu před krajským úřadem protestovali a krajští zastupitelé nakonec návrh sloučení neschválili.

Dohoda škol

„Byla to možnost, jak kapacitu školy zvýšit, protože v Neštěmicích měli zhruba dvě stě nevyužitých míst. To se nepovedlo, tak jsme volili jiné řešení," řekl Marek Korbélyi. Navýšení kapacity se nakonec stalo výsledkem dohody obou uměleckých škol.

„My jsme se sloučením nesouhlasili. Naše škola má svou tradici a výsledky. Když zastupitelé sloučení zamítli, spojil jsem se s panem ředitelem Korbélyim a nabídl jsem mu převedení kapacity. Takže jeho škola získá 130 míst navíc a u nás jich bude o stejný počet méně. Důvod pro další slučování našich škol tak odpadá," vysvětlil Jan Beneš, ředitel ZUŠ Neštěmice.

Problém s počty žáků podle něj spočívá v minulosti. „Tenkrát jsme očekávali větší nápor žáků a spolu s dalšími školami jsme žádali o zvýšení kapacity. Tehdejší vedení ZUŠ Evy Randové to neřešilo a takto vznikl současný problém," doplnil ředitel Jan Beneš.