Mezi aktuální problémy patří v Ústí například i útoky partiček výrostků v centru města, které vyšly najevo minulý týden. S podobným problémem se potýkali už na Severní Terase a navržené řešení velmi pomohlo. Potíže jsou i s kamiony v průmyslové zóně v Předlicích, které ji o víkendech a státních svátcích českých i německých doslova zaplavují.

V současné době Ústečany trápí skupinky výrostků, které napadají děti a obtěžují kolemjdoucí. Už jste se s tímhle někdy setkal?
Řešili jsme podobný problém na Severní Terase. Týkal se dětí cizinců na jedné zdejší škole. Pozvali jsme ředitele na jednání a ve spolupráci s městskou policií se to podařilo zvládnout. Už jsem požádal tajemníka komise, aby potíže s partami v centru dal na program zasedání. Obecně mohu říci, že mě obtěžovala dvojice lidí na Mírovém náměstí s tím, abych jim dal cigaretu. Bohužel u mě nepochodili, jsem nekuřák.

Jak budete řešit problém v centru, co všechno je možné udělat?
Situací v centru se určitě bude Komise prevence kriminality zabývat. Jaký bude výsledek po jednání, zatím nemohu sdělit, jelikož ho sám neznám a nemohu dopředu předpokládat. Komise prevence kriminality je poradním orgánem Rady města a je Radě města odpovědná, takže výsledek sdělí radní.

Policie může ve Fóru zasáhnout za jakých okolností a co na to zákon?
K této otázce jen zcela obecnou odpověď. Policie určitě zasáhnout může, a to v rámci pravomocí, které jí umožňuje zákon. Tedy pokud se jedná o Policii České republiky, tak tedy v rámci zákona 273/2008 O Policii České republiky a Městská policie dle zákona 553/1991 O Obecní policii.

Neznamená to tedy, že vlastník by měl přijmout vlastní opatření, a co na to zákon, jaké má povinnosti?
Obecně vzato z pohledu vlastníka jakékoliv nemovitosti je jasné, že si chce a musí svoji nemovitost chránit. Ovšem v případě obchodního centra je ta situace asi trochu složitější.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Ústecko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.