Změna má platit od 1. dubna letošního roku. „Jsme velmi rádi, že k dohodě s odbory nakonec došlo. Je naším dlouhodobým cílem zlepšovat pracovní podmínky našich zaměstnanců. Jsme si vědomi toho, že odvádí dlouhodobě práci na vysoké profesionální úrovni a velmi si toho vážíme. Osobně kvituji odpovědný postoj zástupců odborů k celé situaci,“ řekl k jednání Jindřich Zetek, předseda představenstva Krajské zdravotní (KZ).

Zástupci odborů šli ale původně na jednání s trochu jinou představou. „Na jednání jsme šli původně s jinými očekáváními. S ohledem na úhradovou vyhlášku a také na celonárodní dohodu jsme původně požadovali plošné navýšení o deset procent, a to s účinností od ledna 2021. Po předložení argumentů ze strany vedení KZ jsme ale ustoupili a přistoupili na navýšení od dubna,“ přiblížila Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Jednání mají pokračovat v září při předložení hospodářského výsledku společnosti. Pak se má jednat o dalších bonusech pro zaměstnance.

Krajská zdravotní provozuje zdravotnická zařízení v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově a za několik měsíců má převzít také nemocnici v Rumburku.